Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika

Kurss "Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika" ir paredzēts studentiem, kuri vēlas apgūt, kā veikt pētījumus, izstrādāt praktiskos darbus un prezentēt tos.

Eksāmena jautājumi
Eksāmena atzīmes

Saturs

1. lekcija

1. daļa. Ievads kursā. Pētniecība un pētījums. Studenta gada projekts.

Prezentācija

Jautājumi kontrolei:

 1. Kas ir pētījums?
 2. Ar ko atšķiras pētnieka un inženiera uzdevumi.
 3. Kas tiek sagaidīts no studenta gada projektā kā rezultāts?
 4. Ar ko sākas pētījuma/projekta veikšana?
 5. Kādi ir galvenie pētījuma/projekta veikšanas soļi?

Praktiski uzdevumi auditorijā:
Iepazīties ar Vidzemes augstskolas bibliotēkā pieejamiem studentu kvalifikācijas vai bakalauru darbu kopsavilkumiem un atbildēt uz jautājumiem

 1. Ko uzzinājāt par pētījumu/projektu?
 2. Vai ir dota problēma? Kāda tā ir?
 3. Vai ir darba mērķi? Kādi?
 4. Kā autors risinās problēmu?
 5. Kāds ir darba rezultāts?
 6. Iepazīstiniet auditoriju ar  savu viedokli.

Izdomāt savu pētījuma problēmu:

 1. Identificēt problēmu.
 2. Nodefinēt darba mērķi.
 3. Kā varētu risināt problēmu?
 4. Kāds būtu darba rezultāts?
 5. Iepazīstiniet auditoriju ar  savu viedokli.

2. daļa. Pētījuma tiesiskie un ētiskie aspekti. Plaģiāts.

Prezentācija

Jautājumi kontrolei:

Kad jūsu darbs būs plaģiāts?
a) Jūs izmantojat cita radītus darbus, lai iegūtu informāciju.
b) Izmantojat cita radītus darbus un uzdodat par saviem.
c) Izmantojat cita radītus darbus, lai argumentētu, savā darbā.
d) Pārbaudat citu radītas idejas un argumentus, lai pierādītu savas idejas.
Pareizā atbilde: b)
Avots: http://www.academicintegrity.uoguelph.ca/

Vai jāpievieno atsauce?

 1. Mūsdienās informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas veicina daudzu  nozaru globalizāciju, palielina  ikvienam iespējas dibināt kontaktus un nodarboties ar uzņēmējdarbību.
  Pareizā atbilde: Nē, jo vispārzināma informācija.

2. 2014. gadā 96% Latvijas uzņēmumi lieto internetu.
Pareizā atbilde: Jāpievieno, jo izmantojat datus, kurus neesat pats ieguvis.

3. Iepriekš veiktie pētījumi norāda, ka perifērijas ierīču, piemēram,  elektroniskā distances mērierīces  savienošana ar viedtālruni var samazināt ierīces ražošanas izmaksas un paplašināt lietotāja funkcionalitāti.
Pareizā atbilde: Jāpievieno, jo izmantojat cita autora pētījuma rezultātus.

4. Jums ir ienākusi prātā brīnišķīga ideja, ko vēlaties aprakstīt savā darbā. Bet, kad lasāt cita autora darbu, redzat, ka arī viņam ir pieminēta tāda pati ideja. Tā, kā jūs šo ideju iedomājāties pats, vai ir nepieciešama atsauce?
Pareizā atbilde: Jā. Jāpievieno atsauce, jo savādāk lasītāji to uztvers kā plaģiātu. Jūs varat izmantot to, kā argumentu savas idejas pareizībai un censties parādīt, kā jūsu ideja atšķiras.

2. lekcija

1. daļa. Pētījuma stratēģijas un dizaini. Pētījumu dizaini programminženierijā.

Prezentācija

2. daļa. Pētījuma posmi. Pētījuma un praktiskā darba plānošana un uzsākšana.Akadēmiskās rakstības stils. Zinātniskā argumentācija.

Prezentācija

3. daļa. Literatūras meklēšana, apkopošana, analīze. Citēšana un atsauces. Literatūras saraksta veidošana.

Prezentācija

3. lekcija

1. daļa. Literatūras pārskata veidošana.

Prezentācija

2. daļa. Problēmas, mērķa, aktualitātes formulējums.

Prezentācija

4. lekcija: Praktiskā darba/projekta izstrādes metodes. Rezultātu apkopošana un secinājumu sagatavošana

Prezentācija

5. lekcija: Pētījuma un praktiskā darba dokumentēšana. Darba struktūra. Atbilstošo metodisko norādījumu izmantošana darba izstrādē un noformēšanā. Tabulu un attēlu apraksti.

Prezentācija

6. lekcija: Pētījumu un praktisko darbu aizstāvēšanas procedūra. Prezentācijas sagatavošana un prezentēšanas prasme: prezentācijas apjoms, saturs, paņēmieni, ķermeņa valoda.

Prezentācija

Tags:
Created by Ieva Vītoliņa on 2015-09-24 12:13
Last modified by Ieva Vītoliņa on 2016-01-15 22:08
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License