If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

13. JDBC

Pārskatiet prezentāciju JDBC

Uzdevumi

Iestatiet MySQL

 1. Ja nepieciešams:
  1. Lai iespējotu papildu programmatūras krātuves, palaidiet

   sudo mousepad /etc/apt/sources.list

   un noņemiet komentārus rindām, kurās ir redzams # deb... (dzēst #)

   Neizņemiet komentārus no # deb cdrom..., jo tad pārvaldnieks meklēs uzstādīšanas disku!

  2. Lai atsvaidzinātu informāciju par krātuvēm, palaidiet komandu:

   sudo apt-get update
 2. Lai uzstādītu MySQL serveri, palaidiet šādu komandu:

  sudo apt-get install mysql-server
 3. Lejuplādējiet MySQL Workbench uzstādīšanas failu no https://askubuntu.com/questions/1230752/how-can-i-install-mysql-workbench-on-ubuntu-20-04-lts 64 bitu Ubuntu 20.04 versijai.
 4. Atveriet failu un uzstādiet to.

Iestatiet datu bāzi

 1. Ja nepieciešams, mainiet mainīgo user, password un database vērtības klasē TeacherManager.java un src/resources/appplication.properties iestatījumu failā
 2. Izveidojiet jaunu datu bāzes lietotāju, terminālī izpildot šādas komandas (katru rindu pa vienai!):

  sudo mysql
  CREATE USER 'u00'@'localhost' IDENTIFIED BY 'u00';
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit

  kur u00 ir jums norādītais kods.

 3. Izveidojiet datu bāzes struktūru, terminālī izpildot šādas komandas:

  cd ~/workspace/aa00000/src/main/java/jtm/activity13/
  sudo mysql
  create database database00;
  GRANT ALL ON database00.* TO 'u00'@'localhost';
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit
  mysql -uu00 -pu00 database00 < database.sql

  kur aa00000 ir jūsu projekta nosaukumas un u00 ir jums norādītais kods.

Iestatiet detalizētu MySQL žurnalēšanu (pēc izvēles)

Lai iespējotu detalizētu reģistrēšanos MySQL serverī:

 1. Atvērt iestatījumu failu:

  sudo mousepad /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
 2. Mainiet divas rindiņas uz sekojošām (t.i., noņemiet # no rindas sākuma):

  general_log_file        = /var/log/mysql/query.log
  general_log             = 1
 3. Pārstartējiet mysql serveri:

  sudo systemctl restart mysql
 4. Lai skatītos žurnālu reāllaikā, palaidiet komandu:

  sudo tail -f /var/log/mysql/query.log

Implementējiet klasi

 1. Izpētiet jtm.activity13 pakotni
 2. Implementējiet klasi TeacherManager, lai nokārtotu vienību pārbaudes

Papildu vingrinājums

Kļūdu risinājumi

 1. Lai pārbaudītu, vai serveris darbojas:

  ss -ntlp|grep 3306

  vajadzētu atdot:

  LISTEN    0         151              127.0.0.1:3306             0.0.0.0:*
  LISTEN    0         70               127.0.0.1:33060            0.0.0.0:*
 2. Pārbaudiet, vai varat pieteikties serverī, palaidiet MySQL konsoli:

  mysql -uu00 -pu00

  Pēc tam MySQL konsolē:

  show databases;

  jāatdod datu bāzu saraksts.

  exit

Papildu vingrinājumi

Papildu informācija

Angļu valodā

Latviešu valodā


  

Created by Valdis Vītoliņš on 2024-03-25 20:54
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2024-07-03 22:00
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License