If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

11. Tīklošanās

Pārskatiet prezentāciju Tīkls

Uzdevumi

 1. Ja nepieciešams, mainiet mainīgā static final int port = 7700 vērtību klasē TttNet.java un port vērtību mapē src/resources/appplication.properties iestatījumu failā uz citu numuru, piem. 7701
 2. Izpētiet jtm.activity11 pakotni
 3. Palaidiet TttCli klasi terminālī, lai redzētu, kā tā darbojas terminālī, izmantojot standarta ievadi un izvadi:

  java -cp target/classes/ jtm.activity11.TttCli

  un ievadiet šūnu numurus.

 4. Implementējiet TttNet klasi, lai to palaistu kā serveri (ja ir pieejams ports) vai klientu (uz porta jau klausās serveris).
 5. Kad klase darbojas kā serveris:
  1. Palaidiet TttNet vienā terminālī:

   java -cp target/classes/ jtm.activity11.TttNet
  2. Pārbaudiet, vai serveris klausās, palaižot komandu citā terminālī:

   ss -ntlp|grep 7700
  3. Pārbaudiet, kā servera daļa darbojas ar nc programmu kā klientu citā terminālā:

   nc 127.0.1.1 7700

   un tai vajadzētu darboties tāpat kā TttCli, tikai ar atšķirību,
   ka dati tiek nosūtīti caur tīkla ligzdu.

 6. Kad TttNet klasei ir implementēta klienta daļa, citā terminālā:

  java -cp target/classes/ jtm.activity11.TttNet

  tai jādarbojas tāpat kā TttCli, tikai ar atšķirību, ka dati tiek nosūtīti caur tīkla ligzdu.

 7. Ja nepieciešams, pārbaudiet visus Java procesus, kas darbojas ar komandu:

  ps -efaw|grep java
 8. Ja nepieciešams, lietojumprogrammu var apturēt ar komandu:

  kill -9 pid
  kur pid ir procesa ID no iepriekšējās komandas

Papildu uzdevumi

Papildu informācija (latviešu valodā)


  

Created by Valdis Vītoliņš on 2024-03-25 20:53
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2024-07-03 22:02
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License