If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Zenwalk iestatījumi

Must prepare before:  Zenwalk uzstādīšana

Zenwalk palaišana

 1. Sāknēšanas logā spiež Zenwalk, vai uzgaida dažas sekundes:
  fig11.png
   var nospiest F2, lai redzētu sistēmas ziņojumus.
 2. Uzgaida, kamēr palaižas Zenwalk:
  fig13.png
 3. Licences noteikumu logā spiež Exit:
  fig14.png

Sistēmas valodas iestatīšana

 1. System language configuration logā izvēlas lv_LV.utf8 Latvian locale for Latvia, un spiež OK
  fig15.png
  Nepalaidiet garām šo vietu, jo pareizi atbildēt uz šo jautājumu ir svarīgi!

Lietotāju sagatavošana

 1. Ievada root lietotāja paroli (piem., Student007) un spiež OK:
  fig16.png
   un ievada to atkārtoti, un spiež OK.
 2. User management logā izvēlas New user un spiež OK:
  fig17.png
 3. Ievada lietotāja pieteikšanās vārdu, piem., student un spiež OK:
  fig18.png
 4. Spiežot OK, apstiprina, ka lietotāja primārā grupa būs users:
  fig19.png
 5. Spiežot OK, apstiprina, ka lietotāja mājas mape bus /home/student:
  fig20.png
 6. Spiežot OK, apstiprina papildus grupas, kurās lietotājs tiks pievienots:
  fig21.png
 7. Spiežot OK, apstiprina lietotāja noklusēto čaulu (komandrindas interpretētāju):
  fig22.png
 8. Nozpiežot Never, apstiprina, ka lietotajā parolei nebūs lietošanas laika ierobežojuma:
  fig23.png
 9. Ievada lietotāja īsto vārdu un uzvārdu (šobrīd tikai ar latīņu burtiem), piemēram, Student:
  fig24.png
 10. Spiež OK trijos nākamajos logos (Office information u.t.t):
  fig25.png
 11. Ievada lietotāja paroli (piem., Student007) un spiež OK:
  fig26.png
   un ievada to atkārtoti, un spiež OK.
 12. Apskata par lietotāju ievadīto informāciju un spiež Done:
  fig27.png
 13. Ja nevēlas vairs ievadīt nevienu citu lietotāju (to var izdarīt velāk), spiež Exit:
  fig28.png
 14. Uzgaida, kamēr palaižās grafiskā sesija:
  fig29.png

Pieteikšanās

 1. Ievada lietotāja vārdu student un pēc tam paroli:
  fig30.png
 2. Un nonāk pie Zenwalk darba virsmas:
  fig31.png

Tastatūras iestatīšana

Tastatūras izklājuma iestatīšana

 1. Aktivizē izvēlni: Zenwalk poga— Uzstādījumi— Klaviatūra
  fig34.png
 2. Izvēlas cilni Izkārtojums, noņem ķeksi Izmantot sistēmas noklusētos
 3. Spiež Pievienot un izvēlas Latvia— Apostrophe (') variant:
  fig35.png
 4. Spiež Labi un Aizvērt

Programmatūras pārvaldība

Programmas krātuvju iestatīšana

 1. Aktivizē izvēlni: Zenwalk poga— Uzstādījumi— Netpkg
 2. Ievada root lietotāja paroli
 3. Ja vēlas, saglabā paroli tekošajai sesijai vai arī atslēgu saišķī
 4. Loga augšējā daļā norāda programmatūras krātuvi (...Snapshot vai ..Packages)
 5. Spiež atjaunošanas pogu (bultiņas aplī)

Programmu pievienošana

 1. Atlasa vēlamo pakotni, tad to iezīmē un spiež uzstādīšanas pogu (disks ar bultiņu):
  fig32.png

Programmu atjaunošana

 1. Aktivizē izvēlni Packages— Select updates
 2. Spiež uzstādīšanas pogu (disks ar bultiņu)
 3. Spiež Iekļaut atkarības

Saites


  
Tags Zenwalk Linux Uzstādīšana
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:50
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License