Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Yacy vienranga meklēšanas dzinējs

Should prepare before:  JDK programmēšanas vide

Yacy ir vienranga tīmekļa satura meklēšanas dzinējs.

Attēli no How To Install YaCy In Ubuntu

Saturs

Uzstādīšana

 1. Pievieno yacy krātuvi:

  echo 'deb http://debian.yacy.net ./' > /etc/apt/sources.list.d/yacy.list 
 2. Pievieno krātuves atslēgu:

  wget http://debian.yacy.net/yacy_orbiter_key.asc -O- | apt-key add -
 1. Atjauno krātuvju saturu un uzstāda yacy:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install yacy
 2. Uzstādīšanas vednī norāda līdzinieka (resursdatora) nosaukumu:
  yacy-u-01.jpg
 3. Ievada admin lietotāja paroli:
  yacy-u-02.jpg
 4. Norāda meklētāja tipu (pēc noklusēšanas freeworld):
  yacy-u-03.jpg
 5. Norāda Java virtuālajai mašīnai rezervēto sākuma atmiņas apjomu:
  yacy-u-04.jpg
 6. Un maksimālo apjomu:
  yacy-u-05.jpg

Ugunssienas likumi

Ja nepieciešams atļauj 8090 TCP portu ar Iptables vai Ufw

Lietošana

 1. Tīmekļa pārlūkprogrammā atver meklētāja lapu, piem., http://localhost:8090/:
  yacy-u-06.jpg

Iestatījumu maiņa

 1. Datu bāzes pārvietošana:

  sudo mv /var/lib/yacy/ /home/
  sudo ln -s /home/yacy/ /var/lib/yacy

Pārsūtīšana caur starpniekserveri

Dažās iestādēs nestandarta porti var nebūt pieejami, tāpēc ir vēlams padarīt Yacy serveri pieejamu caur standarta HTTP portu. To var izdarīt, izmantojot, piemēram, Apache starpniekserveri.

Failā /etc/apache2/sites-enabled pievieno rindas:

###################
##     Yacy      ##
###################
RewriteRule ^/yacy$ /yacy/index.html [R=301,L]
RewriteRule ^/yacy/+$ /yacy/index.html [R=301,L]
RewriteRule ^/yacy - [L]
ProxyPass /yacy http://localhost:8090
ProxyHTMLURLMap http://localhost:8090 /yacy
<Location /yacy>
SetOutputFilter proxy-html
ProxyHTMLExtended On
ProxyHTMLURLMap  / /yacy/
</Location>

Pārraudzība un atjaunošana

 1. Izveido failu /home/bin/chech_yacy ar sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  nc -z -w 10 localhost 8090
  if [ $? = 0 ]; then
      printf "☺" >> /var/log/check_yacy.log
  else
      status=$(find /home/yacy/LOG/ -mmin -15|grep yacy00.log)
      if [ "$status" != ''  ]; then
    printf "_" >> /var/log/check_yacy.log
    exit 0
      fi
      pid=$(pgrep -f "net.yacy.yacy")
      if [ -n "$pid" ];then
          kill -9 $pid > /dev/null 2>&1
      fi
      /etc/init.d/yacy start > /dev/null 2>&1
      printf "\n$(date) " >> /var/log/check_yacy.log
  fi
 2. Padara failu izpildāmu:

  chmod +x check_yacy
 3. Ieplāno crontab darbu:

  crontab -e
 4. Pievieno sekojošas rindas:

  */20 * * * * /home/bin/check_yacy

Saites

http://www.yacy-websuche.de/wiki/index.php/En:DebianInstall


  

Created by Valdis Vītoliņš on 2011-12-02 20:31
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2015-01-29 22:03
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License