Ņemiet arī vērā, ka šis apraksts sen nav mainīts un ir iespējams, ka tas ir novecojis!
Sapratu.

Eclipse WindowBuilder spraudnis

Vispirms jāsagatavo:  Eclipse uz Linux

WindowBuilder ir Eclipse spraudnis, ar kuru var veidot grafiskas Java lietotnes (applications) vai sīklietotnes (applets).

 

Uzstādīšana

 1. http://www.eclipse.org/windowbuilder/download.php nosaka nepieciešamo WindowBuilder versiju.
 2. Nosaka atbilstošo Eclipse atjaunojumu adresi, piemēram, http://download.eclipse.org/windowbuilder/WB/release/R201309271200/4.2/, kas der Eclipse 3.8 — 4.3 versijām.
 3. Eclipse aktivizē Help– Install New Software...
 4. Saskaņā ar iepriekš noteikto, Update site pievieno iepriekš noteikto adresi.
 5. Norāda visas Swing designer sadaļas, spiež Next un izpilda tālākos vedņa norādījumus. 

Lietošana

 1. Aktivizē izvēlni New— Other...
   projektu, kā tipu norāda Other... un tad Swing Designer— Application Window.
 2. Kā klases nosaukumu norāda, piemēram, SwingApplication.
 3. Atver redaktorā SwingApplication klasi un, pēc vajadzības, pārslēdzas starp Source un Design skatiem.
  /xwiki/bin/download/Recipes/WindowBuilder/att01.png

Vispirms jāsagatavo:  Eclipse uz Linux

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2014-07-08 11:54
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2016-08-12 07:31
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License