If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Eclipse WindowBuilder spraudnis

Must prepare before:  Eclipse uz Linux

WindowBuilder ir Eclipse spraudnis, ar kuru var veidot grafiskas Java lietotnes (applications) vai sīklietotnes (applets).

 

Uzstādīšana

 1. http://www.eclipse.org/windowbuilder/download.php nosaka nepieciešamo WindowBuilder versiju.
 2. Nosaka atbilstošo Eclipse atjaunojumu adresi.
 3. Eclipse aktivizē Help– Install New Software...
 4. Saskaņā ar iepriekš noteikto, Update site pievieno iepriekš noteikto adresi.
 5. Norāda visas Swing designer sadaļas, spiež Next un izpilda tālākos vedņa norādījumus. 

Lietošana

 1. Aktivizē izvēlni New— Other...
   projektu, kā tipu norāda Other... un tad Swing Designer— Application Window.
 2. Kā klases nosaukumu norāda, piemēram, SwingApplication.
 3. Atver redaktorā SwingApplication klasi un, pēc vajadzības, pārslēdzas starp Source un Design skatiem.
  att01.png

  
Tags Programmēšana Java
Created by Valdis Vītoliņš on 2014-07-08 08:54
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License