Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Norton Ghost importēšana VmWare virtuālajā mašīnā

Norton Ghost ir programmatūra, kas paredzēta datora disku satura klonēšanai. Vispirms Windows operētājsistēmā uzstāda Ghost, kas atsevišķā nesējā (piem., DVD diska) izveido cietā diska attēlu. Pēc tam datoru sāknē ar īpaši sagatavotu Ghost disku, kas ielādē kādu DOS versiju, nolasa sagatavoto nesēju un atjauno tā saturu uz datora diska.

Virtuālās mašīnas sagatavošana

 1. Izveido virtuālo mašīnu, kurai ir 2 CD/DVD iekārtas. Pirmā, no kuras virtuāla mašīna sāknējas, ir pievienota ghost.iso attēlam, bet otrā - fiziskai CD/DVD iekārtai.
 2. Atarhivē lejuplādētos failus un atver WinXP.vmx failu. Izlabo failu, norādot faktisko  ghost.iso faila atrašanās vietu, piemēram:

  ide0:1.fileName = "c:/tmp/ghost.iso"
 3. Izmaina WinXP.vmx faila guestOS = "winxppro" atbilstoši operētājsistēmas versijai, piemēram:

Virtuālās mašīnas diska attēla atjaunošana

Virtuālās mašīnas pielāgošana

 1. Izmaina WinXP.vmx konfigurācijas faila saturu.
 2. Izmaina virtuālās mašīnas nosaukumu uz atbilstošu:

  ...
  displayName = "ManaMasina"
  ...
 3. Pirmo CD/DVD iekārtu ievieno fiziskai iekārtai, nokomentē otru:

  ...
  ide0:1.present = "TRUE"
  ide0:1.fileName = "/dev/scd0"
  ide0:1.deviceType = "cdrom-raw"
  #ide0:1.fileName = "c:/temp/ghost.iso"
  #ide0:1.deviceType = "cdrom-image"
  ...
  #ide1:0.present = "TRUE"
  #ide1:0.fileName = "/dev/scd0"
  #ide1:0.deviceType = "cdrom-raw"
  ...

VmWare Tools uzstādīšana

 1. Izmantojot VmWare serveri, VmWare konsolē iezīmē nepieciešamo mašīnu un aktivizē izvēlni VM- Install VmWare Tools. Tad virtuālajā mašīnā izpilda vedņa noradījumus.
 2. Izmantojot VmWare Player, skat: http://www.brandonhutchinson.com/Installing_VMware_Tools_with_VMware_Player.html

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-10 12:06
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License