Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

USB disks ar NTFS

Ja USB diska sadaļa ir formatēta ar NTFS failu sistēmu, pieslēdzot disku, Dolphin failu pārvaldnieks atver jaunu logu, kurā statusa rindā ir rakstīts:

"hal-storage-removable-mount-all-options refused uid 1000"

 1. Uzstāda NTFS atbalstu. Tā kā konfigurācijas riks vēlas atvērt Xlogu, nepieciešams izmantot tekošā lietotāja apkārtnes mainīgos. Tāpēc šoreiz instalāciju izpilda ar sudo:

  sudo apt-get install ntfs-config
  sudo ntfs-config
 2. Ja nepieciešams, kā root lietotājs izpilda komandu:

  mkdir /media/USBDISK
  mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/USBDISK -o force

Saites

 1. http://www.ubuntugeek.com/widows-ntfs-partitions-readwrite-support-made-easy-in-ubuntu-feisty.html

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 12:54
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License