Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

USB diska manuāla montēšana

Linux vidē dators var apvainoties, ja USB atmiņu izrauj, pirms tā ir korekti nomontēta, jo montēšanas tabulā, tā var palikt reģistrēta. Tad ievietojot USB atmiņu  no jauna, iekārtas ikona uz darba virsmas neparādās.

Ja nevēlas pārstartēt datoru, ar mount apskata montēto failsistēmu sarakstu.
Ja ierauga to, kas faktiski vairs nepastāv, far to mēgināt nomontēt ar umount -f iekārta
Bet var vienkārši uzmonotēt pa jaunu, ņemot vērā, ka bijušais iekārtas kārtas numurs ir palicis rezervēts, un ņemot nākamo burtu (sdc, sdd, sde, u.t.t.).
Piem.,

sudo mount /dev/sdc /mnt

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:02
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-27 07:20
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License