If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Spamassassin mēstuļu filtrs

Must prepare before:  Postfix e-pasta serveris
Should prepare before:  Postfix mēstuļu novēršana  Postgrey mēstuļu filtrs

Spamassassin ir mēstuļu filtrs, kas novērtē e-pasta saturu, izmantojot atslēgas vārdu statistiku. Šeit ir aprakstīts, kā Spamassassin pievienot Postfix e-pasta serverim
 1. Uzstāda nepieciešamās pakotnes:

  apt-get install spamassassin
 2. Izveido žurnāla mapi un uzliek tiesības:

  mkdir /var/log/spamassassin/
  chown debian-spamd:debian-spamd /var/log/spamassassin/
 3. Nomaina faila /etc/default/spamassassin saturu rindu uz:

  ENABLED=1
  ...
  OPTIONS="--create-prefs --max-children 2 --username debian-spamd -H /var/log/spamassassin/ -s /var/log/spamassassin/spamd.log"
  ...
 4. Aktivizē procesu:

  /etc/init.d/spamassassin start
 5. Failā /etc/postfix/master.cf pievieno rindas sākumā un beigās:

  smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
          -o content_filter=spamassassin
  ...
  spamassassin unix -     n       n       -       -       pipe
          user=debian-spamd argv=/usr/bin/spamc -f -e
          /usr/sbin/sendmail -oi -f ${sender} ${recipient}
 6. Pārstartē postfix:

  /etc/init.d/postfix reload
 7. Atver /etc/spamassassin/local.cf failu un izmaina vai pievieno tā rindas:

  ...
  rewrite_header Subject [***** SPAM _SCORE_ *****]
  required_score           3.0
  use_bayes               1
  bayes_auto_learn        1
  bayes_auto_learn_threshold_nonspam -2.0
  bayes_auto_learn_threshold_spam 6.0
  bayes_expiry_max_db_size 500000
  ...
 8. Apmāca Spamassassin filtrus ar mēstuļu un vēstuļu paraugiem, piemēram:

  sudo su - debian-spamd -c 'sa-learn --spam --dir /home/aldis/Maildir/.Draza/* -D'
  sudo su - debian-spamd -c 'sa-learn --ham --dir /home/aldis/Maildir/.Arhivs/* -D'
 9. Ar komandām tail -f /var/log/spamassassin/spamd.log un tail -f /var/log/mail.info pārbauda e-pasta un Spamassassin filtra darbību. 

  Spamassassin mēstules nedzēš, bet pievieno vēstules galvenei atribūtu ar vērtību X-Spam-Flag: YES. Šīs vēstules pēc tam ir jāfiltrē ar vēstuļu apstrādes programmām. Ja ir vēlme vēstules dzēst, skatīt, piemēram, šeit.

Pārraudzība

 1. Novērtējot vēstuļu saturu spamassassin papildina labo sūtītāju sarakstu failā /var/log/spamassassin/.spamassassin/auto-whitelist un turpmāk tos vairs nepārbauda. Saturs ir binārs, to var aplūkot ar Perl skriptu.
 2. Atsevišķus sūtītājus no saraksta var izņemt, ievadot komandu:

  spamassassin --remove-addr-from-whitelist=aa@bb.cc
 3. Visu sarakstu var iztīrīt, izdzēšot /var/log/spamassassin/.spamassassin/auto-whitelist failu un pārstartējot spamassassin servisu:

  /etc/init.d/spamassassin restart

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-12-16 10:49
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2018-06-13 15:54
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License