Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Skype pļāpāšanas lietotne

Uzstādīšana

  1. 64-bitu sistēmai uzstāda savietojamības bibliotēkas:

    sudo dpkg --add-architecture i386
  2. Atver vietni https://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-computer/
  3. Klikšķina uz Download Skype for Linux DEB un saglabā lejuplādēto failu.
  4. Uzstāda skype no lejuplādētās pakotnes:

    sudo dpkg -i skypeforlinux*.deb

Kļūdu novēršana

Raustās skaņa

Skatīt Linux skaņa: Raustās skaņa

Saites


  

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 19:10
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-09-24 16:21
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License