Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Nezināmas root paroles maiņa

Šeit ir aprakstīts, kā nomanīt root lietotāja paroli, ja tā nav zināma!

Vienkāršā gadījumā paroli nomaina ar komandu passwd.

Izmantojot sāknēšanas pārvaldnieku

 1. Sistēmai sāknējoties, spiež Shift taustiņu un sāknēšanas pārvaldniekā izvēlas Ubuntu with Linux... (recovery mode)
 2. Izvēlas root pārslēgties uz sistēmas komandrindu
 3. Ievada komandu:

  mount -rw -o remount /
 4. Ievada komandu:

  passwd

  un divas reizes ievada jauno paroli (tā ievadot nav redzama)

Izmantojot alternatīvu ielādi

 1. Ielādē alternatīvu sistēmu no CD vai zibatmiņas un uzmontē cietā diska sadaļu.
 2. Atver lietotāja paroļu failu:

  vi /test/etc/shadow
 3. Izdzēš tekstu starp pirmo un otro kolu, kas ir šifrēta root parole, piemēram tā, ka:

  root:$1$54/pHNCa$UU/W/goKQJAaXKB6y4uGo0:13814:0:99999:7:::

  kļūst par:

  root::13814:0:99999:7:::
  Rediģēšanas komandas ir atkarīgas no noklusētā redaktora.
 4. Saglabā failu.
 5. Aptur datoru:

  halt
 6. Izņem kompaktdisku no datora (vai \.iso failu no VmWare mašīnas)
 7. Ieslēdz datoru
 8. Piesakās datoram kā root bez paroles
 9. Ar komandu passwd ieliek jauno root paroli:

  passwd

  Atbild uz komandas uzdotajiem jautājumiem:
  Enter new UNIX password: Student007
  Retype new UNIX password: Student007
  passwd: password updated successfully

Saites

http://www.psychocats.net/ubuntu/resetpassword

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 18:30
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License