If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Nezināmas root paroles maiņa

Šeit ir aprakstīts, kā nomanīt root lietotāja paroli, ja tā nav zināma! Ja vēlaties mainīt cita lietotāja paroli, root lietotāja vietā norādiet vajadzīgo lietotājvārdu, piemēram, student.

Vienkāršā gadījumā paroli nomaina ar komandu passwd.

Izmantojot sāknēšanas pārvaldnieku

 1. Sistēmai sāknējoties, spiež Shift taustiņu un sāknēšanas pārvaldniekā izvēlas Ubuntu with Linux... (recovery mode)
 2. Izvēlas root pārslēgties uz sistēmas komandrindu
 3. Ievada komandu:

  mount -rw -o remount /
 4. Ievada komandu:

  passwd

  un divas reizes ievada jauno paroli (tā ievadot nav redzama)

Izmantojot alternatīvu ielādi

 1. Ielādē alternatīvu sistēmu no CD vai zibatmiņas un uzmontē cietā diska sadaļu.
 2. Atver lietotāja paroļu failu:

  vi /test/etc/shadow
 3. Izdzēš tekstu starp pirmo un otro kolu, kas ir šifrēta root parole, piemēram tā, ka:

  root:$1$54/pHNCa$UU/W/goKQJAaXKB6y4uGo0:13814:0:99999:7:::

  kļūst par:

  root::13814:0:99999:7:::

  Rediģēšanas komandas ir atkarīgas no noklusētā redaktora.

 4. Saglabā failu.
 5. Aptur datoru:

  halt
 6. Izņem kompaktdisku no datora (vai \.iso failu no VmWare mašīnas)
 7. Ieslēdz datoru
 8. Piesakās datoram kā root bez paroles
 9. Ar komandu passwd ieliek jauno root paroli:

  passwd

  Atbild uz komandas uzdotajiem jautājumiem:
  Enter new UNIX password: Student007
  Retype new UNIX password: Student007
  passwd: password updated successfully

Saites

http://www.psychocats.net/ubuntu/resetpassword


  
Tags Linux Atjaunošana Risinājums Drošība
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 15:30
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2022-10-24 17:03
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License