Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

MP3 iegūšana no mūzikas CD

 1. Uzstāda KAudioCreator rīku un LAME kodeku:

  apt-get install kaudiocreator
  apt-get install lame
 2. Ja KAudioCreator lieto pirmo reizi, tad tam konfigurē LAME MP3 kodeku:
  1. Atver programmu ar Applications- Sound & Video- KAudioCreator.
  2. Atver izvēlni; Settings -> Configure KAudioCreator un izvēlas sadaļu Encoder.
  3. Pārliecinās, vai "Location" lodziņā ierakstīta aptuveni šāda vērtība:

   ~/%{extension}/%{albumartist}/%{albumtitle}/%{artist}
      - %{number} - %{title}.%{extension}

   Šī ir mape un failu nosaukumu šablons, kur nonāks CD atspiešanas galarezultāti.

  4. Spiež pogu Add un iestada šādas vērtības:

   lame --preset standard --tt %{title} --ta %{artist} --tl %{albumtitle} --tn %{number} %f %o
  5. Pārliecinās, ka starp dažādajiem kodekiem (Ogg Vorbis, MP3, Wav, FLAC) "LAME" ir ieselektēts (t.i. rindiņa nokrāsota zila). Aizver dialogus.
 3. Ievieto disku lasītājā audio disku. Pārliecinās, ka KAudioCreator parāda tajā esošos trekus.
 4. Uzklikšķina kaut kur uz pirmā treka. Ieraksta "Artist" kādu īsu aprakstošu vērtību (šis "izpildītāja", "mākslinieka" vai "ansambļa" vārds tiks pievienots priekšā visiem MP3 failu nosaukumiem - tādēļ vēlams lietot ASCII simbolus un izvairīties no tukšumiem. Aizver dialogu
 5. Spiež pogu Select all tracks un izvēlas File -> Rip Selection. Atver "tabu" "Jobs" un pārliecinās, ka ir uzsākti katram trekam atsevišķi ripping (un vēlāk arī) encoding darbi.
 6. Pēc darbu beigām pārkodēšanas rezultātus meklēt "mp3" mapē zem Jūsu mājas mapes:

  cd ~/mp3
  ls

  MP3 atskaņošanai piemērota programma ir "Amarok audio player".


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 18:22
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License