Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Slēgto formātu atbalsts

Slēgto formātu atbalstu nodrošina vietne https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu
Nepieciešamo programmu/bibliotēku uzstādīšanai, rīkojas saskaņā ar tur norādīto informāciju.

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 18:20
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License