If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Postgrey mēstuļu filtrs

 1. root lietotājs uzstāda greylist pakotni:

  apt-get install postgrey
 2. Failā /etc/default/postgrey nomaina konfigurācijas rindu:

  POSTGREY_OPTS="--inet=127.0.0.1:10023 --delay=120"
  Postgrey norādītais laiks norāda to, pēc cik ilga laika atkārtoti sūtīta vēstule tiek pieņemta. Patiesais vēstules saņemšanas laiks ir atkarīgs no attālinātā e-pasta servera iestatījumiem. Parasti tie mēģina atkārtot nosūtīšanu ar 5-20 minūšu intervālu, iespējams, no pavisam cita servera, no kura arī pirmajā reizē vēstuli nepieņem un kopējais saņemšanas laiks var būt daudz lielāks.
 3. Izveido failu /etc/postgrey/whitelist_clients.local un tajā pievieno labos klientus, izmantojot tiešu atbilstību, vai regulāro izteiksmi:

  odo.lv
  /^.*\.lv$/
 4. Pārstartē postgrey:

  /etc/init.d/postgrey restart
 5. Failā /etc/postfix/main.cf nomaina rindas. Atceļot noklusēto permit atļauju beigās un pieliek pārbaudi ar postgrey:

  smtpd_recipient_restrictions =
  ...
     # permit with delay before any reaction if not in mynetwork
     check_policy_service inet:127.0.0.1:10023
 6. Pārstartē postfix serveri:

  /etc/init.d/postfix restart
 7. Ar komandu tail -f /var/log/mail.info novēro postfix žurnāla failu un pārliecinās, ka vēstules sākumā tiek noraidītas, bet vēlāk tiek akceptētas.

Kļūdu risinājumi

Ja, pārstartējot postgrey servisu parādās kļūdu ziņojums:

... Couldn't unlink "/var/run/postgrey.pid" [Permission denied]
 1. Aptur postgrey:

  sudo /etc/init.d/postgrey stop
 2. Izveido atsevišķu mapi postgrey *.pid failam:

  mkdir /var/run/postgrey
  chown postgrey:postgrey /var/run/postgrey
 3. Failā /etc/init.d/postgrey nomaina rindu uz:

  ...
  PIDFILE=/var/run/postgrey/$DAEMON_NAME.pid
  ...
 4. Palaiž postgrey:

  sudo /etc/init.d/postgrey start

Ja, pārstartējot visus serveri /var/log/mail.err failā parādās kļūdu ziņojums:

postgrey[32496]: FATAL: ERROR: can't create database /var/lib/postgrey/postgrey.db: No such file or directory

vai arī

postgrey[346]: FATAL: ERROR: can't create database /var/lib/postgrey/postgrey_clients.db: No such file or directory
 1. Pārliecinās, ka tāds fails pastāv, un, ja pastāv, aptur postgrey, izdzēš postgrey.lock failu.
 2. Pārstartē postgrey.
 3. Ja tas nelīdz, pārvieto citur vai izdzēš visus citus /var/lib/postgrey mapē esošos failus.

Saites


  

Created by Valdis Vītoliņš on 2009-12-16 13:31
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2020-06-26 12:07
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License