Ja sekojošajā padomā nav norādīts citādi, dažādu servisu uzstādīšana ir aprakstīta Ubuntu 16.04 serverim, bet dažādu lietotņu uzstādīšana Ubuntu 16.04 un/vai Lubuntu 16.04 darbstacijai. Ja lietojat citu Ubuntu versiju vai Linux distributīvu, iestatījumi, iestatījumu failu saturs, to atrašanās vietas un nosaukumi var atšķirties!
Sapratu.

Postgrey mēstuļu filtrs

 1. root lietotājs uzstāda greylist pakotni:

  apt-get install postgrey
 2. Failā /etc/default/postgrey nomaina konfigurācijas rindu:

  POSTGREY_OPTS="--inet=127.0.0.1:10023 --delay=120"
  Postgrey norādītais laiks norāda to, pēc cik ilga laika atkārtoti sūtīta vēstule tiek pieņemta. Patiesais vēstules saņemšanas laiks ir atkarīgs no attālinātā e-pasta servera iestatījumiem. Parasti tie mēģina atkārtot nosūtīšanu ar 5-20 minūšu intervālu, iespējams, no pavisam cita servera, no kura arī pirmajā reizē vēstuli nepieņem un kopējais saņemšanas laiks var būt daudz lielāks.
 3. Izveido failu /etc/postgrey/whitelist_clients.local un tajā pievieno labos klientus, izmantojot tiešu atbilstību, vai regulāro izteiksmi:

  odo.lv
  /^.*\.lv$/
 4. Pārstartē postgrey:

  /etc/init.d/postgrey restart
 5. Failā /etc/postfix/main.cf nomaina rindas. Atceļot noklusēto permit atļauju beigās un pieliek pārbaudi ar postgrey:

  smtpd_recipient_restrictions =
  ...
     # permit with delay before any reaction if not in mynetwork
     check_policy_service inet:127.0.0.1:10023
 6. Pārstartē postfix serveri:

  /etc/init.d/postfix restart
 7. Ar komandu tail -f /var/log/mail.info novēro postfix žurnāla failu un pārliecinās, ka vēstules sākumā tiek noraidītas, bet vēlāk tiek akceptētas.

Kļūdu risinājumi

Ja, pārstartējot postgrey servisu parādās kļūdu ziņojums:

... Couldn't unlink "/var/run/postgrey.pid" [Permission denied]
 1. Aptur postgrey:

  sudo /etc/init.d/postgrey stop
 2. Izveido atsevišķu mapi postgrey *.pid failam:

  mkdir /var/run/postgrey
  chown postgrey:postgrey /var/run/postgrey
 3. Failā /etc/init.d/postgrey nomaina rindu uz:

  ...
  PIDFILE=/var/run/postgrey/$DAEMON_NAME.pid
  ...
 4. Palaiž postgrey:

  sudo /etc/init.d/postgrey start

Saites

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2009-12-16 13:31
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2019-01-29 16:34
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License