Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Jenkins nepārtrauktās integrācijas sistēma

Jenkins ir nepārtrauktās integrācijas sistēma, kas nodrošina programmatūras koda kompilēšanu, būvēšanu un testēšanu.

Stabilās versijas uzstādīšana

Standarta versiju uzstāda, izpildot komandu:

wget -q -O - http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add -
sudo su
echo "deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian binary/" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get install jenkins

Ražotāja versijas uzstādīšana

Ja neapmierina Ubuntu iekļautā standarta versija, tad var uzstādīt arī jaunāko versiju no ražotāja mājas lapas.

  1. No http://pkg.jenkins-ci.org/debian/ lejuplādē attiecīgo *.deb failu, piemēram jenkins_1.523_all.deb
  2. Lejuplādēto failu atver ar dubultklikšķi, un izpilda Ubuntu programmatūras centra vedņa norādījumus

    vai arī

    Izpilda komandu:

    sudo dpkg -i *jenkins.deb

Iestatīšana

Parasti papildu iestatīšana nav nepieciešama, tomēr, ja uz 8080 porta klausās kāds cits serviss, (piemēram, Tomcat lietojumu serveris), tad var izmainīt Jenkins portu.

root lietotājs atver failu /etc/defaults/jenkins un izmaina rindu, piemēram, uz:

...
HTTP_PORT=8081
...

Lietošana

  1. Atver saiti http://localhost:8080.
  2. Izpilda vedņu norādījumus uzdevumu pievienošanai

Saites

http://jenkins-ci.org/

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2013-07-16 19:13
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-08-20 06:57
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License