If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Jenkins nepārtrauktās integrācijas sistēma

Jenkins ir nepārtrauktās integrācijas sistēma, kas nodrošina programmatūras koda kompilēšanu, būvēšanu un testēšanu.

Uzstādīšana

 1. Ja nepieciešams, vispirms uzstāda noklusēto Java izstrādes vidi:

  sudo apt install default-jdk-headless
 2. Pievieno Jenkins oficiālās krātuves publisko atslēgu:

  wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | sudo apt-key add -
 3. Pievieno Jenkins oficiālo krātuvi:

  sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'
 4. Atjauno krātuvju datus:

  sudo apt update
 5. Uzstāda Jenkins:

  sudo apt install jenkins

Iestatīšana

 1. Uzzina sākotnējo Jenkins paroli:

  sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
 2. Atver Jenkins sākuma lapu, piemēram, http://localhost:8080/ un ievada sākotnējo paroli
 3. Izpilda vedņu norādījumus uzdevumu pievienošanai

Saites


  
Tags Java Programmēšana Serveris
Created by Valdis Vītoliņš on 2013-07-16 16:13
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-07-08 21:45
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License