Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Kā meklēt atbildes

Atvērtā koda programmatūra attīstās tik strauji, ka Google veco rakstu automātiska pārbīde uz saraksta beigām nav pietiekami operatīva. Tāpēc bieži vien kā pirmie parādās novecojuši padomi (howto), diskusiju ieraksti, u.tml.

Ja izmantojat jaunāko distributīva versiju, vienmēr nepieciešams iekļaut tā versiju un nosaukumu, un arī gada skaitli, lai atrastu pašus jaunākos padomus, kas parasti ir daudz vienkāršāki par vecākiem:

Piemēram google meklētāja daudz pareizāk par QuickTime ir meklēt sekojoši:

(debian OR ubuntu) (10.04 OR lucid OR lynx OR 2010) QuickTime

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 12:51
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License