Ja sekojošajā padomā nav norādīts citādi, dažādu servisu uzstādīšana ir aprakstīta Ubuntu 16.04 serverim, bet dažādu lietotņu uzstādīšana Ubuntu 16.04 un/vai Lubuntu 16.04 darbstacijai. Ja lietojat citu Ubuntu versiju vai Linux distributīvu, iestatījumi, iestatījumu failu saturs, to atrašanās vietas un nosaukumi var atšķirties!
Sapratu.

Egit spraudnis

Vispirms jāsagatavo:  Eclipse uz Linux  vai  Pielāgota Eclipse  un  Git versiju kontrole

Egit ir Eclipse spraudnis Git versiju kontrolei.

Saturs

Uzstādīšana

 1. Standarta Eclipse (3.8.1 versijai) izvēlnē atver Help– Install New Software.... Teksta laukā Work with ieraksta URL vērtību, ar noteiktu Egit versiju: http://download.eclipse.org/egit/updates-3.7.1 
 2. Iezīmē pakotnes Eclipse Git Team Provider— Eclipse EGit
  1. Ja vēlas izmantot Git Java implementāciju, iezīmē JGit— Eclipse JGit
 3. Spiež Install un izpilda tālākos norādījumus.
 4. Pārstartē Eclipse.
 1. Ja nepieciešams, izveido simbolisko saiti no mapes git uz workspace, jo Egit vēlas, lai projekti atrodas git mapē, bet mēs nevēlamies neko mainīt esošajā mapju struktūrā: 

  ln -s workspace git

Lietošana

Esošās krātuves pievienošana

 1. Aktivizē izvēlni Window– Open perspective– Other... un izvēlas Git
 2. Izvēlas Add an existing local Git repository
 3. Directory norāda tekošo projektu (piem. /home/student/workspace/AAAA, kur AAAA ir projekta kods)
 4. Iezīmē .git mapi (piem. /home/student/workspace/AAAA/.git)
 5. Spiež Finish

Jaunas krātuves pievienošana

 1. Aktivizē izvēlni Window– Open perspective– Other... un izvēlas Git
 2. Izvēlas Clone a Git Repository
 3. Norāda iestatījumus:
  1. URI ssh://student@bcserver/home/git/AAAA/, kur AAAA ir jūsu projekta kods
  2. User un Password norāda standarta lielotājvārdu un paroli
  3. Apstiprina servera RSA sertifikātu, spiež Next un Finish
 4. Nomaina Eclipse darbavietu, aktivizējot izvēlni File— Switch Workspace— Other..., norāda /home/student/git un spiež OK lai pārstartētu Eclipse.
 5. Aktivizē izvēlni File— New Project— Java Project un norāda projekta nosaukumu

Izmaiņu apstiprināšana

 1. Atver Git Staging skatu.
 2. Laukā Ustaged files iezīmē failus un pārvelk tos uz Staged changes
 3. Laukā Commit Message norāda izmaņu aprakstu
 4. Spiež Commit vai Commit and Push.
 5. Ja nepieciešams, ievada paroli un apstiprina citus vedņa jautājumus

  Vispirms jāsagatavo:  Eclipse uz Linux  vai  Pielāgota Eclipse  un  Git versiju kontrole

   
Izveidojis Valdis Vītoliņš 2014-08-08 13:52
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2018-04-11 22:43
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License