Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Ubuntu pielāgota diska izveide

Darba vietas sagatavošana

 1. Uzstāda nepieciešamās programmas:

  sudo apt-get install squashfs-tools
  sudo modprobe squashfs
 2. Sagatavo vidi. Oriģinālo *.iso uzmontē uz /tmp/livecd:

  mkdir /tmp/livecd
  sudo mount -o loop /home/inst/ubuntu-12.04.2-desktop-i386.iso /tmp/livecd
 3. Izveido mapi struktūru jaunā diska failiem:

  mkdir -p ~/livecd/cd
 4. Darba mapē pārkopē failus (izņemot casper/filesystem.squashfs) no oriģinālā CD uz darba mapi:

  rsync --exclude=/casper/filesystem.squashfs -a /tmp/livecd/ ~/livecd/cd
 5. Izveido jauno squashfs failu sistēmas mapi struktūru darba mapē:

  mkdir ~/livecd/squashfs; mkdir ~/livecd/custom
  sudo mount -t squashfs -o loop /tmp/livecd/casper/filesystem.squashfs ~/livecd/squashfs/
  sudo cp -a ~/livecd/squashfs/** ~/livecd/custom
 6. Sagatavo chroot vidi:

  sudo cp /etc/resolv.conf /etc/hosts ~/livecd/custom/etc/
 7. Aktivizē jaunu sesiju, ar modificētu saknes mapi, izmantojot chroot:

  sudo chroot ~/livecd/custom
  mount -t proc none /proc/; mount -t sysfs none /sys/
  export HOME=/root; export LC_ALL=C

CD satura pielāgošana

Pakotņu modificēšana

 1. Noņem reti izmantotās pakotnes:

  apt-get purge compiz-core evolution** f-spot gnome-games** pitivi** rhythmbox**
  apt-get purge `dpkg-query -W --showformat='${Package}\n' | grep language-pack | egrep -v '\-en'`
 2. Modificē pakotņu krātuvju sarakstu:

  vi /etc/apt/sources.list
  • Neatbalstītajām krātuvēm saliek main restricted universe multiverse
  • Ja vēlas, precise nomaina uz precise-backports
  • archive.ubuntu.com nomain uz lv.archive.ubuntu.com
 3. Atjauno pakotnes:

  apt-get update; apt-get dist-upgrade
 4. Skatīt arī custom.recipes.WorkstationAdditions

chroot vides sakopšana

 1. Novāc failus:

  apt-get clean; apt-get autoremove
  rm -rf /tmp/**; rm -f /etc/hosts /etc/resolv.conf
 2. Nomontē mapes un iziet:

  umount /proc/; umount /sys/
  exit

ISO faila izveide

 1. Atjauno manifesta failus:

  chmod +w ~/livecd/cd/casper/filesystem.manifest
  sudo chroot ~/livecd/custom dpkg-query -W --showformat='${Package} ${Version}\n' > ~/livecd/cd/casper/filesystem.manifest
  sudo cp ~/livecd/cd/casper/filesystem.manifest ~/livecd/cd/casper/filesystem.manifest-desktop
 2. ja nepieciešams, izdzēš iepriekšējo squashfs failu:

  sudo rm -f ~/livecd/cd/casper/filesystem.squashfs
 3. Un izveido jaunu squashfs failu:

  sudo mksquashfs ~/livecd/custom ~/livecd/cd/casper/filesystem.squashfs
 4. Atjauno /livecd/cd/README.diskdefines failu.
 5. Atjauno MD5 summas:

  sudo rm ~/livecd/cd/md5sum.txt
  sudo -s
  (cd ~/livecd/cd && find . -type f -print0 | xargs -0 md5sum > md5sum.txt)
  exit
 6. Izveido ISO failu:

  cd ~/livecd/cd;
  sudo mkisofs -r -V "Ubuntu Odo" -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -cache-inodes -J -l \
  -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o /home/inst/ubuntu-12.04.2-custom.iso .

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-04-17 14:51
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License