Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Finanšu pārvaldība

Vispārīgs apraksts ir dots lapā Finanšu pārvaldība.

Virsgrāmatas žurnāls

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Analīzes rīki || Virsgrāmatas žurnāls  ||  Virsgrāmatas žurnāls
 2. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  No datuma28-01-2010
  Līdz datumam28-01-2010

Virsgrāmatas pārskats

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Analīzes rīki || Virsgrāmatas pārskats  ||  Virsgrāmatas pārskats 
 2. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  No datuma28-01-2010
  Līdz datumam28-01-2010

Apgrozījuma bilance

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Analīzes rīki || Apgrozījuma bilances pārskats  ||  Apgrozījuma bilances pārskats 
 2. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  No datuma28-01-2010
  Līdz datumam28-01-2010

Grāmatojumrindas

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Analīzes rīki || Grāmatojumrindas  ||  Galvene
 2. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  No datuma28-01-2010
  Līdz datumam28-01-2010

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-02-19 17:59
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 09:36
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License