Latviešu modernā tastatūra kirilicai krievu valodā ir ērtāka par ЙЦУКЕН

Latviešu modernās kirilicas tastatūras izklājuma uzstādīšanas apraksts ir dots šeit.

Pēdējā laikā ikdienā vairāk izmantoju krievu valodu, tāpēc parādījās interese un vajadzība, izveidot latviešu modernās tastatūras izklājumu kirilicai, jo politisku apsvērumu dēļ nolēmu pielāgot ne tikai krievu, bet arī ukraiņu, baltkrievu, serbu, bulgāru, melnkalniešu un maķedoniešu valodām. Attiecīgi izklājuma nosaukums kļuva par Latviešu moderno kirilicas izklājumu un tas izskatās šādi (taustiņš burtu diakritiskajām zīmēm ir iekrāsots dzeltens):

ModernCyrillic.png
Latviešu modernās tastatūras kirilicas izklājums

Izklājuma papildinājums ir iekļauts XKB lietotnes iestatījumos, ko izmanto GNU/Linux/X.Org bāzētās operētājsistēmās (piemēram, Ubuntu, CentOS, u.tml.). Nezinu, vai šo atjaunoto tastatūras dziņu versiju iekļaus jau gaidāmajā Ubuntu 23.04 (un tā atvasinājumu) versijā, bet noteikti tā būs iekļauta nākamajā Ubuntu 24.04 LTS (Long Term Support) versijā. Windows lietotāju dzīve ir ciešanu pilna, tāpēc esmu sagatavojis izklājumu arī tiem. Savukārt, ja var ticēt Apple teiksmām par MacOS lietojamības pieredzi, šis izklājums viņiem vienkārši strādā (just works) tāpat.

Tā kā Modernās tastatūras izklājums tika veidots, vadoties pēc Dvorāka izklājuma principiem (ar to atšķirību, ka valodas analīzi un variantus meklēju ar datoru), tad tas ir pietiekami universāli pielietojams arī citām valodām. Tāpat Latviešu modernās tastatūras izklājums ir ērtāks angļu valodai par plaši lietoto QWERTY, Latviešu modernās tastatūras izklājums ir ergonomiskāks krievu valodai par plaši izplatīto ЙЦУКЕН izklājumu. Detalizētai analīzei mēģināju izmantot Carpalx tastatūras izklājumu meklēšanas un analīzes rīku, bet tas vēl arvien neatbalsta Unicode rakstzīmes, tāpēc nāktos visus kirilicas tekstus transliterēt uz latīņu burtiem un nolēmu, ka tas ir pārāk piņķerīgs darbs. Tāpēc zemāk ir tikai galvenā ergonomikas rādītāja — burtu izvietojuma vizualizācija. Un pēc divu policistu teorēmas principa var pieņemt, ka ar ērtu burtu izvietojumu zem vai tuvu pirkstiem, arī citiem rādītājiem (burtu mijai starp pirkstiem un rokām un burtu virteņu rakstīšanai) arī ir jābūt pietiekami ērtai.

Valodu burtu biežuma statistika ir ņemta no sekojošiem avotiem: krievu, baltkrievu, ukraiņu, maķedoniešu un serbu. (Melnkalniešu valodai gatavu un uzticamu statistiku neatradu.)

Belarussian.png
Latviešu modernās kirilicas tastatūras burtu sadalījums baltkrievu valodai

Macedonian.png
Latviešu modernās kirilicas tastatūras burtu sadalījums maķedoniešu valodai

Serbian.png
Latviešu modernās kirilicas tastatūras burtu sadalījums serbu valodai

Ukrainian.png
Latviešu modernās kirilicas tastatūras burtu sadalījums ukraiņu valodai

Rakstot ar ЙЦУКЕН izklājumu, rādītājpirkstiem ir pārāk liela slodze (ar diviem pirkstiem jāievada praktiski 2/3 no visiem burtiem), un nezināmu iemeslu dēļ, otrs izplatītākais burts Е ir novietots augšējā rindā. Vairumam cilvēku, kas nav trenējušies spēlēt kādu mūzikas instrumentu pārvietot pirkstus horizontāli ir neērtāk kā uz augšu uz leju, tāpēc mājas/bāzes rinda ir svarīgs bet ne galvenais nosacījums. Tomēr atkal nezināmu iemeslu dēļ nākamie izplatītākie krievu valodas burti (Е, И, Н, Т) ir nevis tieši augšā vai apakšā rādītājpirkstiem, bet gan uz augšējās un apakšējās diagonāles un pirksti ir jāpārvieto gan uz augšu vai apakšu gan uz sāniem. ЙЦУКЕН izklājumā pārāk nozīmīga vieta ir rezervēta Ф un Ц burtiem, bet cietā atdalītājzīme Ъ ir pārāk neērtā vietā.

ЙцукенRussian.png

Latviešu modernās tastatūras kirilicas izklājumam ЙЦУКЕН neērtības nepiemīt. Slodze no rādītājpirkstiem ir pārvietota vienmērīgāk uz pārējiem pirkstiem. Biežāk izplatītie burti ir vai nu tieši zem pirkstiem (Е, А, Н, И, Т, С), vai arī tieši virs pirksta (О). Lai arī dažas rakstzīmes (Ё, Ю, Ш, Ж, Ч, Ъ) nākas ievadīt ar diviem taustiņiem (mēmo taustiņu un attiecīgu cieto burtu vai mīksto atdalītāju), šīs rakstzīmes ir sastopamas pietiekami reti, lai ieguvumi no ērtāk izvietotiem bieži sastopamiem burtiem būtu lielāki kā zaudējumi.

Russian.png
Latviešu modernās kirilicas tastatūras burtu sadalījums krievu valodai

To, ka kopumā Latviešu modernās kirilicas tastatūra ir ērtāka par ЙЦУКЕН, var redzēt zemāk attēlotajos grafikos, kur ir parādīts pirkstu slodzes sadalījums pa kolonnām un rindām.

PirkstuSlodzeKolonnās.png
 Latviešu modernās kirilicas tastatūras pirkstu slodzes sadalījums krievu valodai kolonnās

PirkstuSlodzeRindās.png
 Latviešu modernās kirilicas tastatūras pirkstu slodzes sadalījums krievu valodai rindās

Tastatūras izklājuma uzstādīšanas apraksts ir dots šeit.

Failu ar valodu analīzes rezultātiem varat nokraut šeit.


Created by Valdis Vītoliņš on 2023-02-04 21:18
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2023-02-04 23:06
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License