Pašvaldības e-pakalpojumu vietne

Jul 03 2013

SIA "Odo" ELFLA projektā "Pašvaldības sniegto pakalpojumu un to pieejamības uzlabošana, izveidojot elektronizētus pakalpojumus un pakalpojumu sniegšanas vietas" iepirkuma "Elektronisko pakalpojumu programmatūras izstrāde un ieviešana Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām" (Nr. CND/2012/44) ietvaros izstrādāja e-pakalpojumu vietni.

Vietne ir palaista arī produkcijā: https://pakalpojumi.carnikava.lv/
Papildu informāciju skatiet: http://odo.lv/Blog/130827.

TV Spektrs video par pakalpojuma ieviešanu

Tags: Latvija
Created by Valdis Vītoliņš on 2015-10-06 20:50
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-01-01 10:06
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License