OpenOffice biroja programmatūra


Skatīt arī:

Lekcijās ir aprakstīta OpenOffice.org 2.x versija, bet tagad pieejamā LibreOffice 3.x versija ir funkcionāli bagātāka!

1. Lekcija: Uzstādīšana

Ieraksti

Saturs

 1. Saites:
 2. Atvērtā koda programmatūra
  • Atvērtā koda programmatūras izmantošanas pamatojums: Burvju katls
 3. OpenOffice lejupielāde un uzstādīšana
  • custom.recipes.OpenOffice
  • custom.recipes.OpenOfficeSetupWindows
 4. Pareizrakstības vārdnīcas uzstādīšana
 5. Dokumentu noklusētā formāta maiņa no ISO uz Microsoft standartu
  • Writer lapas sagāšana, zīmējuma ievietošana, satura un attēlu saraksta izveidošana

2. Lekcija: Writer

Ieraksti

Saturs

 1. OpenOffice atšķirības Windows un Linux operētājsistēmās:
  • Starta izvēlne, programmas izvēlne, pogu josla, fonti
 2. Dokumenta veidošana pēc: ECDLModulis3OO_S.pdf
  • "Karstie taustiņi", paragrāfa un rindas beigu simboli, atstarpes, paragrāfa un burtu noformējums
 3. Līdzīgu vēstuļu ģenerēšana (Mail Merge), izmantojot teksta dokumentu kā šablonu un datu bāzi (elektronisko tabulu) ar dažādiem adresātiem.
 4. Writer un Word salīdzinājums: WritervsWord.pdf

3. Lekcija: Calc

Ieraksti

Saturs

 1. Jaunumi: iznākusi jauna OpenOffice 2.4.0 versija.
 2. Vairāku failu atvēršana File- Open logā
 3. Šūnu adrešu (rindu un kolonnu) vērtības fiksēšana, izmantojot $ zīmi.
  • Atšķirība no Excel — OpenOffice Calc lapas adreses fiksēšana.
 4. Mērvienību maiņa iestatījumos, optimāla rindu augstuma un kolonnu platuma formēšana.
 5. Skaitītāju izmantošana datu aizpildē (skaitļiem, laikam, datu sērijām.)
  • Pārskaitāmo sarakstu definēšana.
  • Datumu sēriju definēšana
 6. Datu kārtošana, grupēšana, automātiska filtrēšana.
 7. Calc funkciju veidošana ar vedni. Datu summēšana, pamīšus rindu iekrāsošana.
  • Nofomēšana pēc nosacījuma.
  • Datu validācija, šūnu un lapu aizsargāšana.
 8. Rindu un kolonnu laušana. Izdrukas mērogošana lapu garumam un platumam. Lapas galvene.
 9. Calc un Excel salīdzinājums: CalcvsExcel.pdf

4. Lekcija: Calc turpinājums

Ieraksti

Saturs

 1. Grafika ģenerēšana izmantojot vedni
  • atsevišķu rindu/kolonnu iezīmēšana grafika datu atlasei
 2. Kolonnu grafiks
  • X un Y asis, datu sērijas
  • grafika elementu stila rediģēšana, vienību intervālu iestatīšana
  • atsevišķas datu sērijas stila nomaiņa no kolonām uz līniju
 3. Apļveida grafiks
 4. Darba lapas noformēšana
  • lapas galvenes un kājenes noformēšana, definētu un pielāgotu lauku iekļaušana

5. Lekcija: Impress

Ieraksts

Saturs

 1. Bilžu galvenā stila rediģēšana
 2. Satura skats, piezīmju skats
 3. Darbības ar bildēm
  • Bilžu kārtošana, bilžu nomaiņas animēšana
 4. Darbības ar bilžu saturu
  • Zīmējumu iekļaušana, zīmējumu grupu veidošana, animēšana, teksta animēšana
  • Tabulu un grafiku ievietošana

6. Lekcija: Base

Ieraksts

Saturs

 1. Datu bāzu atšķirība no elektroniskās tabulas
 2. OpenOffice Base datu bāzes izveide
  • OpenOffice datu avoti
 3. Tabulas izveide
  • datu bāzes normalizēšana
  • saišu izveide, saišu 1-1, 1-n, n-n īss apraksts.
 4. Formas un apakšformas izveide

7. Lekcija: Base turpinājums

Ieraksts

Saturs

 1. Tabulu kopēšana un modificēšana
 2. Datu bāzes saišu 1-n, n-n un 1-1 realizācija.
 3. Vaicājumu izveide
  • Saišu definēšana, pievienošana no kreisās un labās puses, meklēšana, SQL aplūkošanas režīms
 4. Pārskatu izveide

Vairāk par OpenOffice skatīt custom.recipes.OpenOffice

OpenOffice Studenta grāmatas(Ekrāna zīmējumi ir veidoti Linux vidē, bet tāda pati funkcionalitāte ir arī Windows vidē.)

Saistīti ECDL apmācības materiāli

Saites

Tags OpenOffice Apmācība ECDL Lekcijas
Created by Administrator on 2008-03-04 09:22
Last modified by Administrator on 2021-04-13 14:31
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License