FLL projekts

LegoLogo.png

Saturs

FLL WORLD CLASS projektā komandai ir jāveic pētījums. Jums ir jāizvēlas pētījuma tēma, kura komandai interesē vai, kuru komanda vēlas izpētīt, jāizdomā inovatīvs risinājums, kas uzlabo mācīšanās pieredzi, un jādalās ar saviem pētījuma rezultātiem.

Pārdomā!

Tu savā dzīvē esi paguvis iemācījies tik daudz, ka pat grūti ir uzskaitīt visu apgūto.
Tu sāki mācīties, uzreiz kā piedzimi. Tu mācījies staigāt, uzvilkt kurpes, lasīt un rakstīt. Iespējams, ka esi mācījies dejot, gleznot vai spēlēt kādu instrumentu.
Lai būtu interesanti mācīties dažādus skolas mācību priekšmetus, piemēram, vēsturi, ģeogrāfiju, matemātiku vai fiziku, ir nepieciešams attīstīt īpašas prasmes. Prasmes ir jūsu rīks, lai mācītos jebkurā vecumā. Starp šādā prasmēm jāmin:

 • Kritiskā domāšana,
 • Spēja strādāt komandā,
 • Radošums,
 • Spēja risināt problēmas,
 • Komunikācija,
 • Informācijas pratība (zināšanas kā atrast un pielietot vajadzīgo informāciju),
 • Tehnoloģiju lietošana.

Visapkārt ir tik daudz, ko mācīties, bet cilvēki mācās atšķirīgi. Līdzīgi, kā ir vairāk par vienu veidu kā uzbūvēt robotu, ir vairāk par vienu veidu, kā kaut ko iemācīties. Šos dažādos veidus, kā var mācīties, sauc par mācīšanās stiliem. Vairums cilvēku mācās, kombinējot tādus mācīšanās veidus kā skatīšanās, klausīšanās, lasīšana, rakstīšana, kustību atkārtošana, spēlēšana. Vai jums ir kāds iemīļots mācīšanās veids, kā apgūt jaunas zināšanas vai prasmes?

Nav svarīgi, kādu mācīšanas stilu izmantojat biežāk, pastāv vairāki pārsteidzoši paņēmieni, kas palīdz mācīties. Piemēram:

 • Spēļu spēlēšana: Dažas video spēles palīdz saprast, kā veidojas trīsdimensiju pasaule. Šo prasmi sauc par telpisko spriestspēju. Tā varētu palīdzēt projektēt un radīt jauninājumus
 • Dziedāšana: Izdziedot kādas jaunas spēles noteikumus, iespējams, ka jūs tos atcerēsieties vieglāk nekā, ja tikai lasītu tos. 
 • LEGO: LEGO konstruēšana varētu jums palīdzēt apgūt matemātiku un projektēšanas pamatprincipus.
  Ar dažiem mācīšanās rīkiem vai tehnikām iespējams, ka mācīšanās varētu kļūt interesantāka, ar citiem, savukārt, iespējams, ka varētu panākt, ka informāciju var atcerēties ilgāk.

Jūsu projekta uzdevums šajā sezonā ir atrast labāko vai inovatīvāku veidu kā mācīties!!!

Izmēģiniet FLL piedāvāto aktivitāti pētījuma uzsākšanai!

Identificējiet, kāds būs jūsu WORLD CLASS izpētes jautājums!

Vispirms izvēlieties kādu tēmu un sameklējiet, kā cilvēki to apgūst mūsdienās. Pētnieki, skolotāji, psihologi un citi speciālisti pastāvīgi atklāj jaunus mācīšanās veidus.
Līdzīgi kā profesionāliem pētniekiem, jums būs jāraksta pētījuma jautājums un jāatrod uz to atbilde. To mēs sauksim par jūsu World Class jautājumu.

Iesākumā, pārdomājiet visu, ko esat mācījušies iepriekšējā dienā, nedēļā vai mēnesī. Izveidojiet sarakstu. Iespējams, ka jūs mācījāties kādā no šīm vietām:

 • Skolā, klasē
 • Spēļu laukumā vai parkā
 • Mājās
 • Muzejā
 • Bibliotēkā
 • Internetā
 • Dienas centrā vai sporta, mākslas, mūzikas skolā
 • Dabā, piemēram, mežā.

Izmantojiet FLL piedāvāto veidlapu pētījuma jautājuma noteikšanai!

Apskatiet katra komandas biedra sarakstu. Ko jūs esat iemācījušies un kā jūs to iemācījāties? Vai jums bija grūti kaut ko apgūt? Vai jūs izmantojāt papildu rīkus, lai apgūtu kādu tēmu?

Komanda vienoti izvēlas vienu jūs interesējošu tēmu un uzraksta WORLD CLASS pētījuma jautājumu. Jūs varat izvēlēties tēmu no jūsu izveidotā saraksta vai arī kādu citu tēmu, kas interesē jūsu komandai. Tēma var būt ļoti plaša (piemēram, zinātne vai fizika) vai ļoti specifiska (piemēram, šūnas sastāvdaļas).
Uzrakstiet jūsu pētījuma jautājumu šādā formā “Kā mēs varētu uzlabot veidu, kā  mācīties [jūsu izvēlētā tēma]?”
Tad izpētiet visus veidus, kā mūsdienās cilvēki apgūst jūsu izvēlēto tēmu. Jūs varat izmantot grāmatas, intervijas, internetu, radio, TV vai citus resursus, lai atrastu atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā cilvēki pirmoreiz parasti atrod informāciju par jūsu tēmu?
 • Kādus rīkus vai tehnoloģijas cilvēki parasti izmanto, lai apgūtu jūsu tēmu?
 • Kāpēc jūsu tēma ir svarīga un kam tā ir svarīga?
 • Vai atrašanās vieta un izmantotā mācīšamās metode ir būtiska, apgūstot jūsu izvēlēto tematu?

Intervējiet tēmas profesionāli. Profesionālis var būt cilvēks, kurš māca jūsu izvēlēto tēmu citiem vai kurš nodarbojas ar to ikdienā. Kā viņš apguva jūsu izvēlēto tēmu?Kāpēc viņš aizraujas ar šo tēmu? Vai viņam patika jūsu izvēlētā tēma, kad viņš pirmo reizi to apguva? Kādi ir trūkumi veidam, kā cilvēki apgūst šo tēmu mūsdienās?

Komandai – pēc prāta vētras un tēmas izpētes jābūt idejām par atbildi uz pētījuma jautājumu. Diskutējiet, vai jums ir nepieciešama vēl papildu informācija, pirms jūs sākat domāt paši savu problēmas risinājumu.

Radiet inovatīvu risinājumu!

Jums ir jāizstrādā inovatīvs risinājums jūsu  WORLD CLASS pētījuma jautājumam. 

 
Jūsu risinājumam ir jābūt tādam, ka tas dod sabiedrībai kaut ko vērtīgu. Risinājumam jāuzlabo kaut kas tāds, kas jau pastāv, izmantojot jaunas pieejas, vai arī risinājums var būt kaut kas pilnīgi jaunizgudrots. 

Jūsu risinājums varētu uzlabot mācīšanās pieredzi kādam no jūsu komandas vai arī kādam ārpus tās.

Pārdomājiet:

 • Kā jūsu risinājums atvieglo mācīšanos vai padara to interesantāku?
 • Vai tas palīdz  jums iemācīties kaut ko pašiem? Vai arī tas palīdz jums mācīt kādam citam to, ko zināt?
 • Ko varētu darīt labāk? Ko varētu darīt savādāk, ne tā, kā iepriekš?
 • Kādi jauni rīki vai procesi varētu palīdzēt atcerēties informāciju labāk?

Komanda kopīgi! Padomājiet par to! Uztaisiet prāta vētru! Izmantojiet jūsu problēmu risināšanas prasmes, lai domātu par visiem iespējamiem risinājumiem. Diskutējiet! Izskatiet visas idejas. Kāda muļķīga ideja var kļūt par sākumu  perfektam inovatīvam risinājumam.

Lieliskam risinājumam var būt nepieciešama gan iztēle, gan atjautība. Vai arī gluži otrādi risinājums var būt  tik vienkāršs, ka jūs nesapratīsiet, kāpēc agrāk neesat mācījušies tādā veidā. Izmantojot jūsu pētījumu, domājiet, kā varētu jūsu risinājumu pārvērst par īstenību.

 • Vai jūsu ideja atšķiras no visiem citiem esošajiem risinājumiem, par kuriem uzzinājot pētot izvēlēto tēmu?
 • Cik varētu izmaksāt jūsu risinājums?
 • Vai jums ir nepeiciešama īpaša tehnoloģija, lai radītu risinājumu?
 • Vai jūsu izdomāto risinājumu varēs izmantot ikviens, vai tikai daži cilvēki?

Atcerieties, lai jūsu risinājums varētu uzlabot kaut ko, kas jau pastāv, lietojiet esošo savādāk, vēl neizmantotos veidos, vai izdomājiet kaut ko pavisam iepriekš nebijušu.

Dalieties ar citiem!

Kad esat izstrādājuši vai izplānojuši savu risinājumu, tad dalieties ar to, lai par to uzzina arī citi!

Komanda kopīgi! Domājiet, kam jūsu risinājums varētu palīdzēt. Kā viņi varētu uzzināt par jūsu risinājumu? Vai jūs varētu prezentēt savu pētījumu un risinājumu cilvēkiem, kuri mācās vai, kuri māca citiem? Vai jūs varētu dalīties savā pieredzē ar profesināļiem vai kādu, kurš palīdzēja jums apgūt jūsu tēmu? Vai citiem skolēniem jūsu skolā? Vai jūs domājat par citiem cilvēkiem, kam varētu interesēt jūsu idejas? Apsveriet, vai varat dalīties pieredzē ar kādu, kurš varētu novērtēt jūsu risinājumu.  Nebaidieties pārskatīt  un pārstrādāt jūsu risinājumu, ja saņemat nozīmīgus ieteikumus uzlabojumiem.
Kad jūs prezentējat savu risinājumu, izmantojiet komandas talantus. Atrodiet radošu veidu kā izskaidrot savu  WORLD CLASS pētījuma jautājumu un risinājumu. 

Jūs varat attēlot to kā parodiju. Jūs varat izveidot tīmekļa lapu. Uztaisīt komiksu. Repot. Sacerēt dzejoli, dziesmu, stāstu. Veids, kā jūs dalāties ar savu pieredzi var būt vienkāršs vai detalizēti izstrādāts, nopietns vai tāds, kas liek cilvēkiem smieties, kamēr tie mācās. 

Atcerieties, ka vissvarīgākā lieta, lai jums pašiem būtu interesanti!

Prezentējiet savu risinājumu sacensībās!

Sagatavojiet uzstāšanos, lai sacensību tiesneši uzzinātu par jūsu darbu. Jūs varat izmantot posterus, prezentācijas slaidus, modeļus, multimediju klipus, pētījuma materiālus vai citu atribūtiku uzstāšanās laikā. Esiet radoši, bet ietveriet arī visu svarīgāko informāciju.
Lai kvalificētos Projekta balvai, jūsu komandai uzstāšanās laikā:

 1. Jāidentificē pētījuma jautājums.
 2. Jāizskaidro komandas piedāvātais inovatīvais risinājums.
 3. Jāpaskaidro, kā jūsu komanda dalījās pieredzē par pētījuma rezultātiem ar citiem.
 4. Jāatbilst uzstāšanās prasībām:
  1. Komandai pašai ir jāuzstājas, multimediju izmantošana ir uzstāšanās papildinājums, multimediji nevar būt uzstāšanās pamatā, komandai jāsniedz “dzīva” uzstāšanās.
  2. Uzstāšanās sesijā ir jāpiedalās visiem komandas locekļiem.
  3. Komandai bez pieaugušo palīdzības  ne ilgāk kā 5 minūtēs ir gan jāuzstāda viss nepieciešamais priekšnesumam, gan  jāparāda tiesnešiem pats priekšnesums.

Par projekta vērtēšanu plašāka informācija ir pieejama vērtēšanas veidlapā

Papildu materiāli

SIF.pngeeagrants.pngOgresNovads.png


Created by Valdis Vītoliņš on 2014-10-04 11:01
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-10-09 10:57
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International