FLL vērtēšana un balvas

LegoLogo.png

Saturs

FLL programma ir pazīstama pasaulē ne tikai ar to, ko bērni un jaunieši dara sacensībās (Robotu spēle un Projekts), bet arī kā to dara, tas ir, vai bērniem un jauniešiem piemīt FLL  pamatvērtības.  Sacensību vērtēšanas  kategorijas atspoguļo šos trīs vienādi svarīgos aspektus.
Oficiālajās sacensībās jāievēro vērtēšanas un balvu piešķiršanas kārtība, kuru ir noteikusi FLL. Lai gan apmeklētāji sacensībās galvenokārt redz komandas spēlējam Robotu spēli, komandas vērtē arī par FLL pamatvērtībām, izpētes projektiem un robotu dizainiem.

Vērtēšanas kategorijas

Sacensībās tiesneši vērtē, 

 • komandas atbilstību FLL pamatvērtību kategorijām: iedvesma, komandas darbs, gracioza profesionalitāte, 
 • izpētes projekta atbilstību šādām kategorijām: izpēte, inovatīvs risinājums, prezentācija,
 • robota dizainu: mehāniskais dizains, programmēšana, inovācijas un stratēģija.

Detalizēts vērtēšanas kategoriju apraksts:

Pamatbalvas

FLL sacensību organizētāji ir noteikuši vairākas balvu kategorijas.
  
Čempiona balva
Šī balva tiek piešķirta komandai, kam pilnībā piemīt FLL pamatvērtības, sasniedzot ekselenci un inovācijas gan Robotu spēlē, gan Projektā.

Robota balvas

 • Mehāniskais dizains
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kas izstrādā un izveido mehāniski pareizu robotu, kas ir izturīgs, efektīvs un spējīgs pildīt misijas.
 • Programmēšana
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kas izmanto tādus programmēšanas principus kā skaidrība, konsekvence, atkārtoti izmantojams kods, kas ļauj robotam izpildīt misijas uzdevumus autonomi un konsekventi.
 • Stratēģija un inovācija
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kas pielieto nopietnu inženieru pieeju un labi izstrādātu stratēģiju, lai izstrādātu un izveidotu augsta līmeņa robotu
 • Robota sniegums/izpildījums
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kas iegūst visvairāk punktus Robota spēles laikā. Komandām ir izdevība sacensties vismaz trijos 2,5 minūšu mačos un tiek ieskaitīts augstākais rezultāts.

Projekta balvas

 • Izpēte
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kas izmanto dažādus resursu, lai formulētu padziļināti un plaši problēmu, ko komanda ir identificējusi.
 • Inovatīvs risinājums
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kuras risinājums ir labi apsvērts un radošs, ar labu potenciālu atrisināt pētīto problēmu.
 • Prezentācija
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kas efektīvi komunicē par identificēto problēmu un piedāvā risinājumu tiesnešiem un citiem atbalstītājiem.

Pamatvērtību balvas

 • Iedvesma
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kas demonstrē lielu entuziasmu.
 • Komandas darbs
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kas ir spējīga paveikt kopīgi vairāk, nekā katrs dalībnieks atsevišķi – sadalot mērķus, savstarpēji komunicējot,  efektīvi risinot problēmas, ekselenti pārvaldot laiku.
 • Graciozs profesionālisms
  Šī balva tiek  piešķirta komandai, kuras dalībnieki respektē viens otru un citas komandas. Viņi atzīst, ka draudzīga sacenšanās un savstarpēji ieguvumi ir iespējami gan spēlē, gan ārpus tās.

Tiesnešu balvas un citas atzinības balvas

Sacensību laikā tiesneši var piešķirt arī citas balvas.

Komandas informācijas lapa

Sacensību organizētāji veido savas vai izmanto FLL piedāvātās veidlapas komandu pieteikumu reģistrācijai sacensībām:

Vērtēšanas noteikumi

 • Lai būtu tiesības iegūt kādu no pamatbalvām, komandām jāpiedalās visās FLL sacensību kategorijās, ieskaitot Robotu spēli un 3 vērtētos virzienus.
 • Tiesneši izmanto katrai kategorijai vērtēšanas kritērijus, kas palīdz noteikt, kura komanda saņems balvas.
 • FLL balvas tiek noteiktas apspriežoties, diskutējot par komandas darbībām atbilstoši katrai kategorijai. Izņēmums ir Robotu izpildījuma/snieguma balva.
 • Ja komanda neizrāda, ka tai piemīt FLL pamatvērtības sacensību laikā, komandu diskvalificēs, tai nebūs iespēja iegūt nevienu balvu, ieskaitot Robotu izpildījuma/snieguma balvu, neatkarīgi no tā, cik punktus tur ir ieguvusi.
 • Pieaugušajiem ir stingri aizliegts dot padomus, vadīt komandas locekļus vai kaut kādā veidā ietekmēt vērtēšanas procesus vai robotu mačus.
 • Nevienai komandai nav atļauts iegūt divas balvas, izņēmums ir tad, ja viena no balvām ir par Robota izpildījumu/ sniegumu. Robota izpildījums/sniegums ir vienīgā kategorija, kur tiek vērtēts pēc precīzi iegūtiem punktiem.

SIF.pngeeagrants.pngOgresNovads.png


Created by Ieva Vītoliņa on 2014-10-04 05:24
Last modified by Ieva Vītoliņa on 2014-10-04 10:56
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International