FLL pamatvērtības

LegoLogo.png

FLL pamatvērtības ir FLL programmas stūrakmeņi. Tās  būtiski atšķir FLL programmu no citām līdzīgām programmām.
Pamatvērtības māca dalībniekiem, ka draudzīga sacenšanās un savstarpēji ieguvumi nav dažādi nesavietojami mērķi un savstarpēja izpalīdzēšana ir komandas darbības pamats.

  • Mēs esam komanda.
  • Mēs strādājam, lai atrastu risinājumus treneru un mentoru vadībā.
  • Mēs zinām, ka mūsu treneriem un mentoriem nav zināmas visas atbildes, mēs mācāmies kopā.
  • Mēs cienām draudzīgu konkurenci.
  • Tas, ko mēs atklājam, iemācāmies, ir vērtīgāks nekā uzvara sacensībās.
  • Mēs dalāmies ar citiem savos atklājumos.
  • Mēs demonstrējam elegantu profesionālismu un kooperēšanos it visā, ko darām.
  • Mums  kopā ir interesanti!

SIF.pngeeagrants.pngOgresNovads.png


Created by Ieva Vītoliņa on 2014-10-04 10:45
Last modified by Ieva Vītoliņa on 2014-10-05 09:54
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International