Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Openbravo kļūdu novēršana

Šajā lapā ir aprakstīta dažu sastapto Openbravo sistēmas kļūdu novēršana.

Kļūda, piesakoties psql

Vide: Ubuntu Linux 9.10; tajā instalēts administratīvais "postgres" lietotājs ar paroli "Student007".
Traucējuma apraksts: Mēģinot pieteikties no komandrindas, rodas šāda kļūda:

student@mycomputer:$ psql --username=postgres -W
Password for user postgres:
psql: FATAL:  Ident authentication failed for user "postgres"

Risinājums:

 1. Rediģē PostgreSQL konfigurācijas failu: sudo gedit /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
  • Izkomentē divas rindiņas local all postgres ident un arī local all all ident.
  • Ieraksta šādu rindiņu: local all all md5
 2. Pārstartē PostgreSQL serveri: "sudo /etc/init.d/postgresql-8.4 restart"
 3. Pēc tam pielogojas tāpat kā iepriekš: psql --username=postgres -W (un ievada paroli: Student007).

Kļūda ant "instance.version" uzdevumā

Situācija: Ubuntu Linux 9.10. Būvē kodu no pirmkoda, darbinot "ant install.source" komandu.
Apraksts: Rodas sekojoša izskata kļūda:

calculate.version.from.file:
calculate.instance.version:
      [sql] Executing commands
      [sql] Failed to execute:   UPDATE AD_MODULE SET VERSION_ID='Not trusting file /home/kalvis/workspace/openbravo-hg/.hg/hgrc from untrusted user student, group student
      [sql] Not trusting file /home/kalvis/workspace/openbravo-hg/.hg/hgrc from untrusted user kalvis, group kalvis
      [sql] 98c8bc5a4580+' WHERE AD_MODULE_ID='0'

Risinājums: Mēģina izčekot kodu ar "root" tiesībām (hg komandu darbina kā šāds lietotājs). Vai nu arī maina izčekotajam kodam atļaujas.

Kļūda saglabājot ierakstu

Apraksts: Saglabājot ierakstu parādās kļūdas ziņojums:

ERROR: function uuid_generate_v4() does not exist

Risinājums: Kļūdai nevajadzētu būt, ja ir uzstādīta postgresql-contrib pakotne. Tomēr, dažās Ubuntu versijās (8.04 32-bitu serveris) ir papildu jāmodificē datu bāze, lai pievienotu funkcijas izsaukumus. Izpilda komandu:

sudo -H -u postgres psql -1 openbravo -f /usr/share/postgresql/8.3/contrib/uuid-ossp.sql
Ja izmanto 8.4 versiju, attiecīgi 8.3 nomaina uz 8.4.

Uz Windows7 platformas datoriem to risina šādi:

 1. Aiziet uz direktoriju, kur instalēts Postgres, atver komandrindas logu tās apakšdirektorijā "share/contrib"
 2. Pilda šādu komandu:

  c:\Program Files\PostgreSQL\9.0\share\contrib>psql --username=postgres
  --single-transaction --file=uuid-ossp.sql openbravo

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-05-31 11:24
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License