Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Openbravo rezerves kopēšana un atjaunošana

Rezerves kopijas izveide

 1. root lietotājs izpilda komandu:

  pg_dump -U tad -F p -b -v -f openbravo.sql openbravo
  Šeit un turpmāk, ja rodas kļūdas paziņojums par tad lietotāju, tad komandā izlaiž -U tad!

Datu atjaunošana

 1. No root lietotāja pāriet par postgres lietotāju:

  su - postgres
 2. Atver Postgres konsoli:

  psql
 3. Ja pirms tam nav bijis izveidots tad lietotājs, izveido to:

  CREATE ROLE tad LOGIN PASSWORD 'tad' SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE VALID UNTIL 'infinity';
  UPDATE pg_authid SET rolcatupdate=true WHERE rolname='tad';
 4. Izdzēš esošo datu bāzi, izveido jaunu un iziet no konsoles:

  DROP DATABASE openbravo;
  CREATE DATABASE openbravo WITH ENCODING='UTF8' OWNER=tad;
  \q
 5. Importē datus no rezerves kopijas:

  psql -q openbravo < openbravo.sql
 6. Defragmentē datu bāzi:

  vacuumdb -U tad -h localhost -d openbravo -f -z -v

Datu bāzes atjaunošana uz jaunāku Openbravo versiju

 1. root lietotājs dodas uz mapi /opt/OpenbravoERP (pirmkoda mapi)
 2. Secīgi izpilda komandas:

  ant update.database -Dforce=true
  ant validate.database

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-02-01 18:06
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License