wip.png

Šī ir dokumenta darba versija! Pamanītās kļūdas varat labot šajā dokumentā vai ierakstīt komentāros dokumenta beigās.

2. Pārdošanas pārvaldība

Ievads

Pārdošanas pārvaldība iekļauj darbības saistītas ar pārdošanu pircējiem, tādas kā, pārdošanas pasūtījumu apstrāde, cenošana, kravu pārvadājumu apstrāde, rēķinu izstādīšana un pārskatu sagatavošana.

Ir iespējams saistīt dokumentus tādus kā pasūtījumus, pavadzīmes un rēķinus jebkurā nepieciešamajā kārtībā. Ja kādu no tiem uzskata par nevajadzīgu, to var neņemt vērā.

EDI (electronic data interchange) iespējas un integrācija ar PDA (Personal Digital Assistant) nodrošina piekļuvi ārpus uzņēmuma fiziskajām robežām. 

Zemāk parādītā plūsma parāda notikumus "Standarta pārdošanas pasūtījumam" ar piegādes nosacījumu — "Pabeigts pasūtījums" un rēķina nosacījumu — "Pēc pasūtījuma piegādes". 

fig02.png

Pārdošanas pasūtījums (PP)

"Pārdošanas pasūtījums" ir dokuments, kas specificē preces un/vai pakalpojumus, kurus pasūtījumā norādījis pircējs, kā arī cenu, nosacījumus un termiņus. 

Dokumentu tipi

Kad "Pārdošanas pasūtījums" tiek izvietots, var tikt izvēlēti dažādi dokumentu tipi, lai norādītu pārdošanas pasūtījuma mērķi: 

Standarta pasūtījums: 

Kad tiek izvietots šī tipa pasūtījums, netiek veiktas papildus darbības. Pasūtījuma daudzums tiek rezervēts noliktavā līdz nosūtīšanai. 

Kases pasūtījums (POS): 

Pēc pārdošanas pasūtījuma pabeigšanas, automātiski tiek izveidota nosūtīšanas pavadzīme un tiek izrakstīts rēķins. 

Noliktavas pasūtījums: 

Pēc pārdošanas pasūtījuma pabeigšanas, nosūtīšanas pavadzīme tiek izveidota automātiski. 

Materiālu atpakaļ atgriešana (Atmaksa): 

Šo dokumentu tipu lieto, kad pircējs atgriež preces. Pasūtījuma daudzumi ir negatīvi, lai palielinātu krājumu atlikumus. 

Piedāvājums: 

Šis dokumentu tips tiek lietots, lai ievadītu potenciāla pircēja pārdošanas pasūtījumu. Krājumi netiek rezervēti šī tipa pārdošanas pasūtījumiem. MRP neiekļauj šī tipa pārdošanas pasūtījumus ražošanas un iepirkšanas plānu aprēķinos. 

Cenu piedāvājums: 

Šis dokumentu tips tiek lietots, lai ievadītu potenciāla pircēja pārdošanas pasūtījumu. Krājumi tiek rezervēti šī tipa pārdošanas pasūtījumiem. MRP neiekļauj šī tipa pārdošanas pasūtījumus ražošanas un iepirkšanas plānu aprēķinos. 

Priekšapmaksas pasūtījums: 

Šī tipa pārdošanas pasūtījumiem tiek izstādīts rēķins, kurš ir jāapmaksā, pirms preces tiks nosūtītas. 

Pasūtījums uz kredīta: 

Pēc pārdošanas pasūtījuma pabeigšanas, sistēma automātiski izveido nosūtīšanas pavadzīmi un rēķinu. Pircējs saņems rēķinu kopā ar precēm. 

Pārdošanas pasūtījuma atribūti

Dokumenta numurs: Dokumenta numurs pārdošanas pasūtījumam var tikt automātiski izveidots vai aizpildāms ar roku, ja ir tāda vajadzība.

Pasūtījuma atsauce: ārējais pircēja atsauces numurs.

Cenrādis: pārdošanas pasūtījumam var tikt izvēlēts īpašs "Cenrādis" pircējam, kas attieksies uz visām pārdošanas pasūtījuma rindām.

Dokumenta statuss: dažādus statusus, var izvēlēties, lai norādītu, kādā pasūtījuma apstrādes stadijā patlaban ir pārdošanas pasūtījums. Piemēram: "Melnraksts", "Nav akceptēts", "Procesā", "Pabeigts", "Aizvērts" u.c.

Apmaksas veids: norāda ar pasūtījumu saistīta rēķina apmaksas metodi. Piemēram: , "Maksājuma uzdevums", "Skaidra nauda", "Kredītkarte", "Čeks", "Parādzīme", u.c.

Apmaksas termiņš: apmaksas termiņš ir noteikts, lai norādītu, kādā datumā pircējam rēķins ir jāapmaksā, piemēram: Nekavējoties, Ik mēnesi, Ik divus mēnešus, Mēneša 10.datumā, utt. Noliktava: Šis lauks norāda no kuras noliktavas pārdošanas pasūtījums tiks nosūtīts. 

Bez minētajiem, pārdošanas pasūtījums norāda daudzus citus atribūtus, piemēram:

 • kādām precēm jābūt nosūtītām
 • pircēja nosaukums
 • pasūtījuma daudzums
 • cenas precēm
 • kad preces tika pasūtītas
 • kad preces apsolīja nosūtīt
 • uz kurieni tās jānosūta
 • kādi nodokļi jāpiemēro

"Pārdošanas pasūtījums" norāda "Kopā summu" (summa par pasūtījumu bez nodokļu summas) un "Kopsumma" (summa par pasūtījumu ieskaitot nodokļus).

Rēķina nosacījumi

"Rēķina nosacījumi" norāda, kad maksājums par pārdošanas pasūtījumu jāveic. Dažādi "Rēķina nosacījumi" ir: 

 • Pēc pasūtījuma piegādes 
 • Pēc piegādes 
 • Pircēja grafiks pēc piegādes 
 • Neizstādīt rēķinu 
 • Nekavējoties 

Pēc pasūtījuma piegādes

Šajā gadījumā pircējs vēlas, lai rēķins tiktu izstādīts pēc visu pārdošanas pasūtījuma rindu piegādes. Piemēram, ja pircējs pasūtījis 10 vienības no preces A un 5 vienības no preces B, pēc preces A piegādes, pircējs nesaņems rēķinu. Tikai pēc tam, kad prece B tiks piegādāta, rēķins tiks izstādīts. 

Pēc piegādes

Šajā gadījumā pircējam rēķins tiks izstādīts par piegādātajām precēm. Piemēram, ja pircējs pasūtījis 10 vienības no preces A un 7 vienības bija piegādātas, rēķins par 7 preces A vienībām tiks izveidots un nosūtīts pircējam. Rēķins par atlikušajām 3 vienībām tiks izveidots un izstādīts pēc šo trīs vienību nosūtīšanas. 

Pircēja grafiks pēc piegādes

Šis rēķina nosacījums ir visbiežāk izmantojams. Tā vietā, lai izstādītu rēķinus katru reizi, kad pārdošanas pasūtījuma rinda vai pilns (pabeigts) pārdošanas pasūtījums tiek piegādāti, šajā gadījumā tiek izveidots viens rēķins, kas apvieno dažādas piegādes noteiktam pircējam. 

 • Viens no iespējamiem rēķinu apvienošanas veidiem ir balstīts uz laika periodu. Aplūkojamais laika periods var būt: ikdienas, iknedēļas, ik divas nedēļas, ikmēneša, u.c. 
 • Cits no iespējamiem rēķinu apvienošanas veidiem ir balstīts uz projektu. 

Piemēram, ja pircējs ir saņēmis piegādes par pārdošanas pasūtījumiem a, b un c par projektu X un piegādes par pārdošanas pasūtījumiem d un e par projektu Y, viens rēķins par projektu X (norādot pārdošanas pasūtījumus a, b un c) un viens rēķins par projektu Y (norādot pārdošanas pasūtījumus d un e) tiks izveidoti šim pircējam. 

Neizstādīt rēķinu

Šis rēķina nosacījums tiek lietots ļoti svarīgiem pircējiem. Sekas ir tādas, ka neviens rēķins netiek izstādīts, līdz pircējs nav devis savu piekrišanu. Piemēram, pircējs ir pasūtījis dažādas preces un visas preces ir piegādātas pircējam, bet rēķins netiek izstādīts, pirms pircējs nepasaka jums, ka viss ir kārtībā. 

Nekavējoties

Kad rēķina nosacījums ir "Nekavējoties", rēķins par pārdošanas pasūtījumu tiek izveidots uzreiz, neskatoties uz to vai jebkāda nosūtīšana par pasūtītajām precēm ir notikusi vai ne. 

Piegādes nosacījumi

"Piegādes nosacījumi" norāda, kad Pārdošanas pasūtījums jāpiegādā: 

 • Apmaksa saņemta 
 • Prece pieejama 
 • Pabeigta rinda 
 • Pabeigts pasūtījums 

Preču nosūtīšanas pavadzīme

"Nosūtīšanas pavadzīme" pircējam var tikt izveidota manuāli vai automātiski. Automātiskā metode var izveidot nosūtīšanas pavadzīmes uz "Pārdošanas pasūtījuma" vai "Pārdošanas rēķina" bāzes. 

"Nosūtīšanas pavadzīme" var tikt izveidota par vienu vai vairākiem "Pārdošanas pasūtījumiem" vai par visiem "Pārdošanas pasūtījumiem" kuri gaida nosūtīšanu. Nosūtīšanas pavadzīmju skaits, kas tiks izveidotas par vienu "Pārdošanas pasūtījumu" būs mainīgs, atkarībā no piegādes nosacījumiem. 

Pirms nosūtīšanas pavadzīme tiek apstrādāta, sistēma pārbauda pircēja kredītlimitu izdod brīdinājumu, ja kredītlimits ir pārsniegts. Tomēr, var pieņemt lēmumu nosūtīt preces pircējam, neskatoties uz to. 

Nosūtīšanas pavadzīmes grāmatvedības datums, norāda datumu, kas tiks lietots Virsgrāmatas ierakstos, kuri tiks izveidoti par nosūtīšanu. 

Pārvadātājuzņēmumi

Preču piegādei, atkarībā no maršruta var tikt izvēlēts viens vai vairāki "Pārvadātājuzņēmumi" . "Pārvadātājuzņēmumi" tiks reģistrēti sistēmā un kad izveidos nosūtīšanas pavadzīmi, sistēma var izvēlēties labāko "Pārvadātājuzņēmumu" vai tas var tikt izvēlēts manuāli. 

Pārdošanas rēķins

"Pārdošanas rēķins" ir dokuments, kurā aprakstīta parāda summa un izteikts pieprasījums to apmaksāt, kā arī dots piegādāto preču uzskaitījums. Tas norāda daudzumu un cenu par katru preci vai pakalpojumu iekļauto "Pārdošanas pasūtījumā". 

Pārdošanas rēķins satur daudz informācijas, piemēram: 

 • rēķina numurs 
 • atbilstošo pārdošanas pasūtījuma informāciju 
 • atbilstošo nosūtīšanas pavadzīmes informāciju 
 • prece(s) rēķinā 
 • pircēja nosaukums 
 • cik daudz prece(s) ir iekļautas rēķinā 
 • preču cenas 
 • nodokļa summa (izveidota automātiski) 
 • rēķina summa 

"Pārdošanas rēķini" var tikt izveidoti par vienu vai vairākiem "Pārdošanas pasūtījumiem" vai par visiem "Pārdošanas pasūtījumiem" kas gaida izstādīšanu. 

"Pārdošanas rēķini" var tikt grupēti par "pircēju", "projektu", "vietu (adresi)", utt. ar nolūku, lai iesaistītās puses saņemtu konsolidētus rēķinus. 

Maksājuma parāds

"Maksājuma parāds" tiek automātiski izveidots, kad "Pārdošanas rēķins" ir pabeigts. Maksājuma parāds satur apmaksas un rēķina nosacījumu informāciju un rēķina summu. Šajā gadījumā, grāmatvedība ir atjaunināta automātiski. 

Cenošana

Cenrādis

"Cenrādis" satur preces ar to cenām, valūtām un nodokļu piemērošanu. Cenas cenrādī" var iekļaut atlaides. Tikai viens cenrādis var tikt nozīmēts pircējam. Dažādas cenrāža versijas var tikt izveidotas par noteiktu laika diapazonu, piemēram, akcijām vai sezonālām izpārdošanām. 

Visām precēm ir trīs cenas: 

 • Cenrāžcena: Kataloga preces pārdošanas cena 
 • Standartcena: Uzņēmuma pārdošanas cena 
 • Robežcena: Zemākā iespējamā preces pārdošanas cena

Komisijas nauda

"Komisiju" iestatīšana definē kā un kad komisijas tiks aprēķinātas un kam izmaksātas. Ir iespējams izmaksāt vairākas komisijas par vienu "Pārdošanas pasūtījumu" vai "Pārdošanas rēķinu", piemēram, dažādām personām. Komisija tiek pielietota noteiktam darījumpartnerim un par definētu laika periodu. Pēc komisijas aprēķināšanas, virsgrāmatā tiek izveidots jauns rēķins. Komisijai var tikt definēti atlases kritēriji, tās piemērošanai atsevišķiem darījumpartneriem vai atsevišķām precēm. 

Apjomatlaides

"Apjomatlaides" var tikt konfigurētas gadījumiem, kad pircējs sasniedz noteiktu pārdošanas apjomu. Apjomatlaides tiek iestatītas noteiktām preču kategorijām un ir definētas noteiktiem pircējiem. Apjomatlaides var tikt skalētas, tā, ka katram summu intervālam ir dažādas atlaides. Apjomatlaides tiks pielietotas tikai definētā laika periodā. Var tikt izvēlēts "Apmaksas veids".

Cenu korekcijas

"Cenu korekcijas" ir speciālas cenas jebkuriem gadījumiem un ir pielietotas automātiski kad jauns "Pārdošanas pasūtījums" tiek izvietots. Dažādas cenu korekcijas var tikt konfigurētas "darījumpartneriem", "precēm", "partneru grupām" un "preču kategorijām" un ir spēkā noteiktam laika periodam. 

Piemērs

 • Miķelis tikko ir pārdevis 100 pildspalvas, 30 klēpjdatorus un 30 somas.
 • Izmantojot Openbravo, Miķelis izveido pārdošanas pasūtījumu, norādot to, ko viņš pārdod. Viņš nosūta pārdošanas pasūtījumu viņa priekšniekam reģistrēšanas nolūkiem.*
 • Drīz pēc pārdošanas pasūtījuma izveidošanas, preces tiek nosūtītas pircējam no noliktavas. Miķelis izveido nosūtīšanas pavadzīmi, lai dokumentētu, kas tieši tika nosūtīts pircējam.
 • Nosūtīšanas pavadzīmes pabeigšana atjaunina krājumus (Noliktavas pārvaldība).
 • Miķelis arī izveido pārdošanas rēķinu par pārdotajām precēm. Pabeidzot pārdošanas rēķinu, tiek izveidots maksājuma parāds, brīdinot grāmatvedību, ka pircējam vajag samaksāt mums par piegādātajām precēm (Finanšu pārvaldība).
 • Kad visas preces ir piegādātas pircējam, Miķelis aizver pārdošanas pasūtījumu.

Darbību apraksts

Tags:
Created by Ivars Binerts on 2009-11-20 16:02
Last modified by Administrator on 2016-04-02 15:05
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License