Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

PVN grāmatošana maksājot avansu

Preces kategorija (Avanss)

 1. Aktivizē izvēlni:  Pamatdatu pārvaldība || Preču iestatījumi || Preces kategorija  ||  Preces kategorija 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Meklēšanas atslēgaAvanss
  NosaukumsAvanss bez PVN 21%*
 4. Izvēlas cilni:  Grāmatvedība
 5. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Preces aktīvs 0-219
  Preces izdevumi 0-219
  Preces ieņēmumi 0-521
  Preces pašizmaksa 0-521

Prece (Avanss)

 1. Aktivizē izvēlni:  Pamatdatu pārvaldība || Prece  ||  Prece (pakalpojums) 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Meklēšanas atslēgaAvanss
  NosaukumsAvanss bez PVN 21%*
  Preces kategorijaAvanss
  Preces tipsPakalpojums
 4. Izvēlas cilni:   Cena
 5. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Cenrāža versija24-01-2009

Piegādātāja rēķins par avansa maksājumu

 1. Aktivizē izvēlni:  Iepirkšanas pārvaldība || Darījumi || Piegādātāja rēķins  ||  Galvene 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Darījuma dokumentsAP Invoice
  DarījumpartnerisKalve AS
 4. Izvēlas cilni:  Rindas
 5. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 6. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Prece Avanss
  Vienības cena500
 7. Izvēlas cilni:  Galvene
 8. Spiež pogu:  Pabeigt
 9. Grāmatot - tikai pēc bankas izraksta apstrādes

Avansa maksājuma uzdevuma izveidošana

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Darījumi || Pārskaitījums  ||  Galvene 
 2. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  NosaukumsAvansa m/u
 3. Spiež pogu:  Izveidot rindas no  : Izveidot no pārskaitījuma
 4. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  DarījumpartnerisKalve AS
  Saņemšanas tipsMaksājums
 5. Spiež pogu:  Meklēt  : Atķeksēt apmaksājamo rēķinu
 6. Izvēlas cilni:  Galvene
 7. Spiež pogu:  Process

Avansa maksājuma uzdevuma nosūtīšana

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Darījumi || Maksājuma parāda statusa pārvaldība  ||  Galvene 
 2. Spiež pogu:  Izveidot rindas no  : MP pārvaldība
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  DarījumpartnerisKalve AS
  Saņemšanas tipsMaksājums
  Gala statussNosūtīts
 4. Spiež pogu:  Meklēt  : Atķeksēt nosūtāmo rēķinu
 5. Izvēlas cilni:  Galvene
 6. Spiež pogu:  Process
 7. Grāmatot - šajā versijā netiek pielietots

Bankas izraksta apstrāde

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Darījumi || Bankas izraksts  ||  Galvene 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Spiež pogu:  Izveidot rindas no : Izveidot no bankas
 4. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Saņemšanas tipsVisi
 5. Spiež pogu:  Meklēt  : atķeksēt apmaksājamo rēķinu
 6. Izvēlas cilni:  Galvene
 7. Spiež pogu:  Process
 8. Izvēlas cilni:  Galvene
 9. Spiež pogu:  Grāmatot
 10. Izveidotais grāmatojums:

  KontsDK
  262 Norēķinu konti bankās605.00
  2621 Nauda bankas pārvedumā605.00
 11. Izveidotais grāmatojums:

  KontsDK
  531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (vai pagaidkonts)605.00
  2621 Nauda bankas pārvedumā 605.00
 12. Izvēlas cilni:  Avansa rēķina Galvene
 13. Spiež pogu:  Grāmatot  - tikai pēc bankas izraksta apstrādes
 14. Izveidotais avansa rēķina grāmatojums:

  KontsDK
  219 Avansa maksājumi par precēm500.00
  5721 Norēķini par PVN 105.00
  531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (vai pagaidkonts)   605.00

Piegādātāja rēķins par precēm

 1. Aktivizē izvēlni:  Iepirkšanas pārvaldība || Darījumi || Piegādātāja rēķins  ||  Galvene 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Darījuma dokumentsAP Invoice
  DarījumpartnerisKalve AS
 4. Izvēlas cilni:  Rindas
 5. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 6. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Prece Sony KDL-46X4500AEP LED
  Vienības cena500
 7. Izvēlas cilni:  Galvene
 8. Spiež pogu:  Pabeigt
 9. Izvēlas cilni:  Galvene
 10. Spiež pogu:  Grāmatot
 11. Izveidotais grāmatojums:

  KontsDK
  213 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai500.00
  5721 Norēķini par PVN 105.00
  531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    605.00

Samaksātā avansa kreditrēķins

 1. Aktivizē izvēlni:  Iepirkšanas pārvaldība || Darījumi || Piegādātāja rēķins  ||  Galvene 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Darījuma dokumentsAP CreditMemo
  DarījumpartnerisKalve AS
 4. Izvēlas cilni:  Rindas
 5. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 6. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Prece Avanss
  Vienības cena500
 7. Izvēlas cilni:  Galvene
 8. Spiež pogu:  Pabeigt
 9. Izvēlas cilni:  Galvene
 10. Spiež pogu:  Grāmatot
 11. Izveidotais grāmatojums:

  KontsDK
  219 Avansa maksājumi par precēm500.00
  5721 Norēķini par PVN 105.00
  531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    605.00

Samaksātā avansa izlietojums

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Darījumi || Norēķins  ||  Norēķins 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Spiež pogu:  Izveidot rindas no : Izveidot no norēķina
 4. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  DarījumpartnerisKalve AS
  Saņemšanas tipsVisi
 5. Spiež pogu:  Meklēt  Atķeksēt preču rēķinu add un avansa kredītrēķinu delete
 6. Izvēlas cilni:  Norēķins
 7. Spiež pogu:  Process
 8. Izvēlas cilni:  Norēķins
 9. Spiež pogu:  Grāmatot
 10. Izveidotais grāmatojums:

  KontsDK
  531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    -605.00
  531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    605.00

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-02-19 18:03
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 09:38
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License