Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Grāmatvedības sākumiestatījumi

Must prepare before:  Openbravo kontu plāna imports

Must prepare further:  Pamatdatu pārvaldība

Finanšu gada kalendāra izveidošana

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Finanšu gada kalendārs  ||  Kalendārs
 2. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  NosaukumsPostenis SIA Kalendārs
 3. Izvēlas cilni:  Gads
 4. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Finanšu gads2010
 5. Spiež pogu:  Sākt apstrādi, spiež OK (t.i. izveido 12 mēnešus)

  Pārliecinās, ka organizācijai atļauta periodu kontrole un tai piesaistīts kalendārs
 6. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Darījumi || Atvērt/aizvērt periodu kontroli || Atvērt/aizvērt periodu kontroli
 7. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtībaKomentārs
  Gads2010
  Līdz periodam10-dec
  Perioda darbībaAtvērt periodu

  Grāmatošana ir atļauta šajā periodā.

  Aizvērt periodu

  Grāmatošana nav atļauta šajā periodā, bet varētu tikt atļauta nākotnē.

  Pavisam aizvērt periodu

  Grāmatošana nav atļauta šajā periodā un netiks atļauta nākotnē. Šis ir gadījums, kad, piemēram, gads vai periods tiek aizvērts un grāmatvedības ieraksti ir nosūtīti uz uzņēmumu reģistru.

  Nav bijis atvērts

  Sākotnējais dokumentu tipa stāvoklis periodā. Grāmatošana netiek atļauta līdz tas izmainās uz stāvokli „Atvērt periodu”.

 8. Spiež pogu:  Apstrādāt

Grāmatvedības shēmas tabulu iestatīšana

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Grāmatvedības shēma  ||  Grāmatvedības shēma  
 2. Izvēlas cilni:   Grāmatvedības shēmas tabulas : MaterialMgmntShipmentInOut
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtībaKomentārs
  Organizācija
  Aktīvs ierakstsAtķeksēt

  Šeit aktivizē procesus, kuri no norādīto tabulu rindām veidos grāmatojumus. Šajā scenārijā aktivizēsim grāmatojumu izveidošanu preču saņemšanas un nosūtīšanas dokumentiem

Preču saņemšanas saistību/izdevumu pagaidkonta u.c. iestatīšana

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Grāmatvedības shēma  ||  Grāmatvedības shēma  
 2. Izvēlas cilni:   Noklusējumi
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtībaKomentārs
  Saņemšanas bez rēķiniem0-5312
  Preces izdevumi0-5312

  var lietot arī 531, vai pat 7\*, svarīgi ir lai abi noklusējumkonti sakristu

  Priekšnodoklis0-5721

  lai priekšnodoklim nebūtu atsevišķs konts; šis konta numurs sakrīt ar numuru lodziņā Aprēķinātais nodoklis

 4. Spiež pogu:  Sākt apstrādi

PVN izveidošana

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Nodokļu kategorija  ||  Nodokļu kategorija 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  NosaukumsPVN21
 4. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Grāmatvedība || Iestatījumi || Nodokļa likme  ||  Nodoklis 
 5. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 6. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  Nosaukums21%*
  NoklusējumsAtķeksēt
  Spēkā no datuma01.01.2009
  Nodokļu kategorijaPVN21
  Likme/Kurss21.00

Bankas konta izveidošana

 1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Iestatījumi || Banka  ||  Banka 
 2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
 3. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  NosaukumsSwedbank
  Atrašanās vieta/adrese Latvija
 4. Formu saglabā.
 5. Izvēlas cilni:   Bankas konts 
 6. Aizpilda lauku vērtības:

  LauksVērtība
  NoklusējumsAtķeksēt
  Parādīt IBANAtķeksēt
  IBANLV10HABA0551020102699

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-02-09 11:45
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 09:25
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License