wip.png

Šī ir dokumenta darba versija! Pamanītās kļūdas varat labot šajā dokumentā vai ierakstīt komentāros dokumenta beigās.

2.2 Datu analīzes rīki

Datu analīze (Business Intelligence — BI)) sastāv no plašas kategorijas lietojumprogrammām un tehnoloģijām datu savākšanai, uzglabāšanai, analizēšanai un piekļuves nodrošināšanai, lai palīdzētu lietotājiem pieņemt labākus darījumu lēmumus.

BI lietotnes ietver lēmumu atbalsta sistēmu, vaicājumu un pārskatu, statistiskās analīzes, prognozēšanas un datizraces rīkus.

Vairuma pārskatu konfigurācija ir daudzdimensionāla. Lietotājs var izvēlēties, kāda veida informāciju izmantot, lai grupētu un filtrētu rezultātus.

Arī salīdzinošu analīzi var veikt, piemēram, skatoties iepirkšanas tendences par laika periodu (piemēram, vienu gadu) vai par to pašu periodu iepriekšējos gados.

Pārskatus var apskatīt HTML vai PDF formātā.

Galvenie pārskati ir: 

Pārdošanas dimensionāls pārskats

Šis pārskats parāda pārdošanas kopsummu, ietverot reģistrētos pārdošanas pasūtījumus par izvēlēto laika periodu. Parametrizējot šo pārskatu ir iespējams parādīt, kuram pircējam ir pārdots visbiežāk un kādas preces ir nopirktas par izvēlēto laika periodu. Parametri šim pārskatam ir filtri: datumiem, "organizācijai" "Pircējiem", "Precēm".

Salīdzinošs pārskats var tikt palaists, lai salīdzinātu datus starp diviem dažādiem datumu diapazoniem. Var izvēlēties, arī pārskata rezultātu grupēšanu.

Preču nosūtīšanas dimensionāls pārskats

Līdzīgs "Pārdošanas dimensionālam pārskatam", bet attiecās uz preču nosūtīšanu. 

Pārdošanas rēķinu dimensionāls pārskats

Līdzīgs "Pārdošanas dimensionālam pārskatam", bet attiecās uz pārdošanas rēķiniem. 

Pārdošanas pasūtījumu pārskats

Šis pārskats parāda visu pārdošanas pasūtījumu sarakstu grupētu pa pircējiem. Pārskats var būt filtrēts par laika diapazonu, "Noliktavu", "Projektu", un "Darījumpartneri". 

Pārdošanas rēķinu pārskats

Līdzīgs "Pārdošanas pasūtījumu pārskatam", pielietojot tos pašus filtrus, bet attiecās uz pārdošanas rēķiniem. 

Pārdošanas pārskats pa partneriem un precēm

Partneru saraksts ar iepirkto preču sektoru diagrammām. 

Tags:
Created by Ivars Binerts on 2009-11-20 16:41
Last modified by Administrator on 2016-04-01 12:19
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License