Sadarbības noteikumi

 • Saglabājiet cieņu
  Kopienas biedri ciena viens otru. Katrs kopienas biedrs ir noderīgs. Mums var būt domstarpības, bet tās nevar būt par iemeslu sliktai uzvedībai. Katrs kādreiz var būt neapmierināts, bet neapmierinātība dēļ nav atļauts kādam uzbrukt. Jāatceras, ka kopiena, kurā nevar justies droši un ērti, nav produktīva. Mēs sagaidām, ka mūsu biedri izrādīs cieņu gan viens pret otru, gan pret citiem, kas nav kopienas biedri.
 • Sadarbojieties
  Atvērtā koda programmatūra veicina sadarbību un gūst no tās. Sadarbība mazina lieki darīto darbu un uzlabo programmas kvalitāti. Jums jācenšas sadarboties ar citiem, un jāvēsta citiem, ar ko Jūs nodarbojaties. Jūsu veikumam ir jābūt saprotamam un pārbaudāmam. Informējiet visus par Jūsu idejām un darba gaitu. Nav jāuzskata, ka kaut ko var sākt darīt tikai tad, kad visi ir vienojušies. Tomēr, Jums ir jāinformē citi par Jūsu veikumu, lai viņi to var novērtēt un par to diskutēt.
 • Esiet piesardzīgs
  Tāpat kā Jūs izmantojat citu darbu, Jūsu darbu izmanto citi. Ņemiet vērā, ka katrs Jūsu lēmums ietekmē pārējos. Piemēram, kad ir pasludināta programmas pārbaude (testēšana), neveiciet tajā izmaiņas, kas var negaidīti ietekmēt tās darbību.
 • Ja neesat pārliecināts, jautājiet
  Neviens nezina visu, un neviens nav perfekts. Jautājumu uzdošana var novērst daudzus sarežģījumus, tāpēc jautājumu uzdošana ir ļoti vēlama. Tiem, kam tiek vaicāts, jābūt atsaucīgiem un izpalīdzīgiem. Tomēr Jums jārūpējas, lai tiek uzdots pareizs jautājums. Muļķīgu jautājumu uzdošana pirms ir izdarīti mājas darbi (piemēram, apskatīta programmas dokumentācija un atbildi ir mēģināts sameklēt tīmeklī), traucē un novērš no veicamā darba.
 • Ja nepiekrītat, rīkojieties
  Politiskas un tehniskas domstarpības veidojas visur, arī mūsu kopienā. Svarīgi ir domstarpības nevis novērst, bet gan konstruktīvi atrisināt. Jums ir jāvēršas pie kopienas un jāstrādā, lai domstarpības atrisinātu. Mēs varam diskutēt, veikt aptaujas un balsošanu. Tomēr, runas — garas, darbs ir īss. Ja esat pārliecināts par savu taisnību, rīkojieties. Negaidiet, ka visi uzreiz atbalstīs Jūsu ideju un sāks rīkoties Jūsu vietā. Ja kaut ko ir iespējams izdarīt labāk, pierādiet to ar savu darbu. Mēs pratīsim to novērtēt un pievienosimies Jums.
 • Atkāpieties pieņemamā veidā
  Katrā kopienā cilvēki nāk un iet, un mūsu kopiena nav izņēmums. Kad daļēji vai pilnībā pārtraucat savu darbību, mēs sagaidām no Jums, ka Jūs to izdarīsiet tā, lai tas mums sagādā vismazākās grūtības. Jums ir savlaicīgi par to jābrīdina un jānodod visa nepieciešamā informācija, lai Jūsu pēcnācējs varētu pārņemt Jūsu darbu un turpināt to Jūsu vietā. 
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-08-30 17:12
Last modified by Administrator on 2016-04-02 11:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License