Jauns tulkojums: Nīls Stīvensons, "Iesākumā bija komandrinda"

Ziemassvētku brīvdienās piedāvāju izlasīt vēl vienu interesantu darbu par datoriem, operētājsistēmām un atvērto kodu. Nīls Stīvensons, "Iesākumā bija komandrinda": http://odo.lv/command_line.

Šajā esejā ir rakstīts par datoriem un operētājsistēmām, uzsverot operētājsistēmas saskarnes nozīmi. Ir parādīts, ka, lai arī vienkārša saskarne atvieglo lietošanu, sistēma vienkāršāka nepaliek, un maksimāli vienkārša un nepastarpināta saskarne ir būtiska sarežģītu sistēmu uzbūves un darbības izpratnei.

Apskatot Windows, MacOS, BeOS un Linux operētājsistēmas, ir izmantota analoģija ar automobiļiem. Autors parāda, ka Linux, kā atvērtā koda sistēmai ir būtiskas priekšrocības attiecībā pret citām tajā laikā izplatītākām sistēmām. Lai arī autors par labāko sistēmu atzīst BeOS, tomēr viņš izsaka šaubas, vai šī operētājsistēma spēs sasniegt tās pastāvēšanai un attīstībai nepieciešamo kritisko atbalstītāju masu.

Darbā ir daudzas interesantas idejas, salīdzinājumi un filozofiskas pārdomas.

Šogad aprit 10 gadu kopš darba sarakstīšanas, un domāju, ka darbs ir izturējis laika pārbaudi. Ar mūsdienu zināšanām ir interesanti noteikt, ko autors ir paredzējis pilnīgi precīzi, un kur viņš, iespējams, ir maldījies.


Created by Valdis Vītoliņš on 2009-12-22 12:31
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:26
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License