Valdis Vītoliņš

Īss apraksts
Esmu pieredzējis integrētas programmatūras izstrādātājs. Labi pārzinu dažādus resursu, zināšanu, projekta un kvalitātes pārvaldības rīkus.
Piedāvāju konsultācijas un apmācību dažādu pārvaldības sistēmu ieviešanā, kā arī migrācijā no slēgtiem uz atvērtā koda rīkiem. Nodrošinu datu pārraides tīkla un drošības procedūru auditu, drošības politikas izstrādi un konsultācijas. Piedāvāju konsultācijas virtualizācijas tehnoloģijās, ļaujot efektīvāk izmantot uzņēmumu IT resursus. Konsultēju, kā samazināt IT uzturēšanas izmaksas, pārejot uz atvērtā pirmkoda sistēmām.

Dzimšanas datums un vieta: 13.11.1971, Latvija, Ērgļi

Izglītība

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte
10.2002 — 10.2007
Datorzinātņu nodaļa, datorzinātņu doktors (Dr. sc. comp.)

09.2000 — 06.2002
Datorzinātņu nodaļa, datorzinātņu maģistrs

09.1995 — 06.1997
Fizikas nodaļa, fizikas maģistrs

09.1990 — 06.1994
Fizikas nodaļa, fizikas bakalaurs

Ērgļu vidusskola
09.1979 — 07.1990
Vidējā izglītība

Kursi un sertifikāti

01.2013
New Horizons, ITIL v3 pamati IT pakalpojumu pārvaldībā 

06.2007
IBM/Rational, Accenture Rational Boot Camp — Admin

11.2003
Straightforward Training Limited, Project Management And Team Leading

01.2000
BVQI, Kvalitātes nodrošināšanas pamati un tās ieviešana uzņēmumā, ISO/FDIS 9001:2000 prasību apskats

09.1998
Informix, Managing and Optimizing Informix Dynamic Server Databases

09.1996 — 10.1996
Jurmala Language Center, Intensive Intermediate General English

09.1995 — 12.1995
Rīgas Tehniskā Universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Automatizēto elektrisko sistēmu katedra,
Kvalifikācijas celšanas kursi elektrisko staciju, tīklu un sistēmu specialitātē

Brainbench sertifikāti

01.2008 — Linux Administration (General)
04.2005 — Java 1
07.2004 — Unified Modeling Language (UML)
07.2004 — OO Concepts
07.2004 — Project Management (2000)
07.2004 — Systems Analysis
07.2004 — Information Technology Security
07.2004 — WinRunner 6.0
09.2003 — Linux Administration (General)
09.2002 — XML fundamentals
09.2002 — Computer Industry Knowledge
07.2001 — Systems Analysis
07.2001 — RDBMS Concepts
06.2001 — MS Windows 2000 Fundamentals
07.2000 — TCP/IP Administrator
04.2000 — Windows 98 Administrator
01.2000 — Master Windows NT Workstation Administrator
12.1999 — MS Word Power User
12.1999 — MS Access Programmer

Valodu zināšanas

Latviešu: dzimtā
Angļu: laba
Krievu: tekoša

Programmēšanas valodas un rīki

(Kurus lietoju pēdējā laikā.)
Programmēšanas valodas: Bash, Groovy, Velocity, Java, JavaScript u.c.
Datu bāzes: MySQL, HSQL, PostgreSQL, LibreOffice Base
Operētājsistēmas: Linux (Ubuntu, Centos, Slackware)
Serveri: Apache, Tomcat, Postfix

Darba vietas

SIA "Odo"

05.2008 —
Amats: IT brīvdarbinieks/Īpašnieks
Izstrādāju un vadu Java programmēšanas kursus Accenture Latvija filiālei. F123 projektā testēju HTS teksta-runas sintezatoru un uzlaboju eSpeak NG teksta-runas sintezatoru arābu valodai. Izstrādāju un uzturu uz Limesurvey balstītu deinstitucionalizēto personu informācijas apstrādes sistēmu Labklājības ministrijai. Veicu Tieslietu ministrijas Probācijas dienesta Probācijas lietu uzskaites sistēmas un darbinieku apmācības sistēmas ieviešanas auditu. Izstrādāju Valsts kancelejas Vienotā tiesību aktu portāla specifikāciju. Izstrādāju un ieviesu Carnikavas pašvaldības e-pakalpojumu vietni. Izstrādāju un ieviesu Valsts Nodarbinātības dienesta bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības portālu. Veicu sistēmanalīzi, projektējuma izstrādi un testēšanu Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumu apstrādes sistēmas modernizācijas projektā. Konsultēju Nodarbinātības valsts aģentūras e-apmācības sistēmas ieviešanas un pielāgošanas projektu. Veicu izpēti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras IT infrastruktūras migrācijai uz atvērtā pirmkoda programmatūru. Vadīju Openbravo uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmas un Gnucash grāmatvedības sistēmu lokalizācijas projektus. Izstrādāju eSpeakNG teksta-runas sintezatora likumus latviešu valodai. Pasniedzu e-apmācības satura izveides un videomateriālu rediģēšanas kursus.

Labklājības ministrija

05.20016 — 01.2017
Amats: Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks (daļēja slodze)
Pārvaldīju informāciju sistēmu drošību Latvijas republikas Labklājības ministrijā. Nodrošināju ar IS drošību saistītos pasākumus un procedūras. Veicu IS un telekomunikāciju tīklu drošības auditus, veicu darbinieku apmācību, kontrolēju IS drošības politikas izpildi un veicu pasākumus IS drošības uzlabošanā.

Alberta koledža

02.2011 — 06.2016
Amats: Docents
Izstrādāju un pasniedzu kursu "Datortīkli", pasniedzu kursu "Datu bāzu tehnoloģijas".

Vidzemes augstskola

Amats: Viesdocents
09.2015 — 02.2016
Izstrādāju un pasniedzu kursu "Datu drošība un aizsardzība".

09.2010 — 02.2011
Izstrādāju un pasniedzu kursu "Datu bāzu tehnoloģijas".

E-Global Trade & Finance Group

06.2011 — 11.2011
Amats: Testu inženieris
Izstrādāju un ieviesu automatizētu testēšanas ietvaru valūtas apmaiņas tīmekļa portālam Forex4you, izmantojot Selenium Server/IDE rīkus.

Accenture

05.2007 — 11.2008
Amats: Vecākais sistēmu analītiķis
Ieviesu zināšanu pārvaldības sistēmu, izmantojot Xwiki satura pārvaldības sistēmu. Ieviesu resursu pārvaldības, zināšanu pārbaudes projektu pārvaldības un laika uzskaites rīkus. Nodrošināju šo rīku integrāciju ar LDAP (Windows AD) serveri. Pārmigrēju projektu pārvaldības serverus uz attālinātiem datu centriem, tādējādi minimizējot Rīgas piegādes centra IT uzturēšanas izmaksas. Uzturēju SharePoint Portal un Subversion serverus.
Vadīju "Application Testing School" kursus Rīgas piegādes centrā. Pasniedzu "Java Boot Camp" kursus un piedalījos "Packaged Application Development" kursu pasniegšanā. Ieviesu VmWare virtualizācijas rīkus, tādējādi nodrošinot ērtāku apmācības vides sagatavošanu un izplatīšanu.

Transporta un sakaru institūts

09.2007 — 01.2008
Amats: Lektors (daļēja slodze)
Piedalījos kursa "Uzņēmuma informācijas vadība Java" (Java Enterprise Information Management) izstrādē, papildinot tā saturu par programmatūras izstrādes vidēm, servisiem un tīkla infrastruktūru. Mācīju par versiju kontroles sistēmām (CVS, Subversion), būvēšanas rīkiem (Maven), kļūdu apstrādes sistēmām (Bugzilla), Java/J2EE izstrādes ietvariem (Spring, JDBC, Hibernate).

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

05.2007 — 08.2007
Amats: Programmēšanas inženieris (daļēja slodze)
Piedalījos modeļu transformāciju rīka METAclipse izstrādē, izmantojot MOLA programmēšanas valodu.

Exigen Latvia

Amats: Testu inženieris
01.2007 — 05.2007
Izstrādāju automatizētas testu vides dizainu WL STP (Whole Loan Straight Through Processing) projektā, izmantojot Quick Test Professional.

02.2006 — 01.2007
Veicu Exigen ServicePort regresijas un akcepttestus, izmantojot WinRunner. Veicu sistēmas slodzes/veiktspējas testēšanu, izmantojot LoadRunner.

06.2005 — 02.2006
Izstrādāju automātiskos sistēmas testus SRP (Shared Royalty Platform) projektā, izmantojot WinRunner. Izstrādāju uz datiem orientētas testu vides dizainu, nodrošināju sistēmas ieviešanu un darbināšanu.

04.2005 — 06.2005
Amats: Sistēmanalītiķis
Izstrādāju sistēmas procesu modelēšanas tehniskās prasības Exigen BPM (Business Process Management) sistēmai. Veicu Exigen State Machine sistēmas testēšanu, izmantojot JUnit automatizēto testēšanas ietvaru.

05.2004 — 05.2005
Amats: Zināšanu pārvaldnieks — "Exigen izstrādātāju resursu" redaktors
Izstrādāju procedūras un rīkus elektroniskā laikraksta "Exigen izstrādātāju resursi" izdošanai. Veicu ar produktu izstrādi un pasūtītāju projektiem saistītās informācijas vākšanu un klasificēšanu. Kopā ar izstrādātājiem vadīju tīmekļa seminārus par produktiem/jaunumiem. Veicu esošo zināšanu pārvaldības procedūru analīzi un uzlaboju tās.

08.2002 — 05.2004
Amats: Testu inženieris
Veicu tīmekļa lietojumprogrammu (Exigen ServicePort, EDS/Westpac un Exigen WorkFlow) testēšanu. Izstrādāju testu plānus un testu aprakstus. Izstrādāju automātiskos testus, izmantojot WinRunner. Izstrādāju XML saskarnes automātiskos testus. Izstrādātie automātiskie testi palīdzēja samazināt sistēmas regresijas testu izpildes laiku vairāk kā 10 reizes.

DATI

01.2001 — 08.2002
Amats: Projekta pārvaldnieks
Ieviesu Exchange 2000 darba grupu sadarbības serveri A/S DATI. Veicu DATI vadības biznesa procesu analīzi un uzlaboju darba procesu automatizāciju. Piedalījos zināšanu pārvaldības sistēmas prototipa izstrāde, izmantojot Microsoft Exchange, SharePoint Portal un Content Management serverus.
Vadīju Valsts ieņēmumu dienesta problēmu ziņojumu pārvaldības sistēmas izstrādi un ieviešanu, izmantojot Remedy Action Request System serveri. Vēlāk turpināju izstrādātās sistēmas uzturēšanu.

08.2001 — 05.2002
Amats: Drošības konsultants
Veicu Valsts Zemes dienesta, un Valsts Obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmu drošības auditu. Izstrādāju datu drošības politiku un ieviesu to atbilstoši Britu standartam BS 7799 u.c. Veicu datu pārraides tīklu skenēšana, izmantojot tīkla drošības skenēšanas rīku Nessus. Veicu personāla apmācību.

03.1999 — 01.2001
Amats: Sistēmanalītiķis
Piedalījos Kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešanā DATI Servisa centrā, atbilstoši  ISO 9001:2000 standarta prasībām. Piedalījos uzņēmuma sertificēšana procesā.
Piedalījos Informācijas sistēmu pārvaldības un datu drošības sistēmas izstrādē un ieviešanā Valsts Ieņēmumu dienestā. Veicu Valsts Ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes (IP) biznesa procesu analīzi un datu drošības politikas izstrādi. Palīdzēju ieviest IBM Tivoli pārvaldības moduļus — Distributed Monitoring, Enterprise Console, Inventory, User Administration. Piedalījos Axent Raptor Firewall drošības sistēmas ieviešanā. Konsultēju un apmācīju VID IP personālu.

Valsts ieņēmumu dienests

02.1998 — 03.1999
Amats: Projekta pārvaldnieks
Vadīju Muitas pārvaldes Pretkontrabandas daļas Operatīvās informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana projektu. Izstrādāju sistēmas prasību specifikāciju, vadīju sistēmas testēšanu un ieviešanu Pretkontrabandas nodaļās visā Latvijas teritorijā.

Daugavas hidroelektrostaciju kaskāde

08.1997 — 02.1998
Amats: Elektrisko sistēmu inženieris
Piedalījos Ķeguma HES-1 rekonstrukcijas projektā kā automātisko kontroles un telemetrijas sistēmu grupas vadītājs. Sagatavoju rekonstrukcijas projekta plānus, pārbaudīju un saskaņoju izpildītāja izstrādāto dizaina dokumentāciju.

01.1995 — 08.1997
Amats: Elektriskā iecirkņa vadītājs
Atbildēju par Ķeguma HES-2 elektrisko sistēmu (110/20/6/0,4 kV) darbināšanu, pārraudzība un apkopi. Izstrādāju elektrisko sistēmu apkopes un remonta plānus, kontrolēju to izpildi.

Lattelekom

06.1994 — 01.1995
Amats: Optisko kabeļu metinātājs
Metināju optiskos kabeļus, mērīju signāla pārvades kvalitāti, dodot savu artavu Interneta ieviešanā Latvijā.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

09.1993 — 06.1994
Amats: Skolotājs
Pasniedzu fiziku 7. — 10. klašu skolēniem.

Uz sākumu

Tagi:
Izveidojis Valdis Vītoliņš 2008-11-23 04:37
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2018-08-28 12:33
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License