Tīmeklī pieejamās vārdnīcas

AdreseApraksts
http://termini.lza.lv/term.phpAkadēmiskā terminu datubāze
http://www.vardene.lvAtvērtā pirmkoda latviskošanā izmantotie termini, ieviestie jaunvārdi un diskusijas
https://www.microsoft.com/en-us/language/SearchMicrosoft produktu lokalizācijā izmantotie termini
http://www.termnet.lv/Tildes terminu vārdnīca
http://dictionary.tilde.lvTildes mašīntulkošanas vārdnīca
http://translate.google.comGoogle vārdnīca, ar kuru var automātiski tulkot veselas frāzes vai tīmekļa lapas

Skaidrojošās vārdnīcas

AdreseApraksts
https://tezaurs.lv/Dažādas skaidrojošās vārdnīcas:
https://tezaurs.lv/mlvv/Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca
https://tezaurs.lv/llvv/Latviešu literārās valodas vārdnīca
https://tezaurs.lv/mev/Mīlenbaha-Endzelīna latviešu valodas vārdnīca
https://tezaurs.lv/lvvv/Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca
http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/pamatv/pamatv.htmPamatvārdu vārdnīca
http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/bilabc/ba.htmBilžu ābece
http://wikipedia.org/Enciklopēdija angļu un arī latviešu valodā

Lokālā vārdnīca uz datora

Tags Valoda
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-10 09:13
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License