Espeak izrunas pierakstā lieto latinizētu IPA alfabētu. Vairums burtu ir pašsaprotami, bet ir arī dažas īpašas rakstzīmes:

Īpašās iezīmes

 • : — garumzīme
 • _ — pauze
 • _! — īsa pauze
 • _: — garāka pauze
 • ' — uzsvērtais patskanis (zilbe)
 • , — neuzsvērtais patskanis

Īpaši burti

 • ts — c
 • tS — č
 • E — platais e
 • E: platais ē
 • J — ģ
 • c — ķ
 • l^ — ļ
 • n^ — ņ
 • uo — divskanis uo
 • R — cietais r
 • r — mīkstais ŗ
 • S — š
 • Z — ž

Izvēloties rādīt likumu izvēles trasi, izdrukā parāda izrunai piemērotos likumus, piemēram, sekojoši:

Translate 'tests'
  1 1270: t [t]
  1  111: e [E]
 44  169: e (CCL01_ [E]
  1 1264: s [s]
  1 1270: t [t]
  1 1264: s [s]

 t'Ests
 • Pirmā kolonna ar skaitli ir likuma svars. Ja burta izrunai ir piemērojams vairāk par vienu likumu, pielieto to, kuram ir vislielākais svars.
 • Otrā kolonna ir rindas numurs likumu failā
 • Trešā kolonna ir apskatītais burts
 • Ceturtā kolonna ir izruna augšminētajā sintaksē
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2016-01-02 22:26
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-02-23 09:39
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License