XWiki uzstādīšana ar APT

Vispirms jāsagatavo:  MySQL datubāze

Šajā lapā aprakstīts, kā uzstādīt XWiki satura pārvaldības sistēmas stabilo versiju, izmantojot Apt pakotņu pārvaldības sistēmu.
Ja nepieciešams uzstādīt pašu jaunāko sistēmas versiju, skatiet, kā to izdarīt ar *.war failu.

Uzstādīšana

 1. Palielina Tomcat lietojumu servera atmiņu
 2. Pievieno programmu krātuvi un atjauno to saturu:

  wget -q "http://maven.xwiki.org/public.gpg" -O- | sudo apt-key add -
  sudo wget "http://maven.xwiki.org/stable/xwiki-stable.list" -P /etc/apt/sources.list.d/
  sudo apt-get update
 3. Ja nepieciešams, īslaicīgi noņem MySQL root lietotāja paroli:

  mysqladmin -u root -pCURRENTPASSWORD password ''
 4. Uzstāda XWiki ar MySQL datu bāzi un Tomcat8 lietotņu serveri:

  sudo apt-get install xwiki-enterprise-tomcat8-mysql
 5. Atver pārlūkprogrammā http://localhost:8080/xwiki saiti un izpilda vedņa komandas.
 6. Kad ir izpildīts uzstādīšanas/atjaunošanas vednis, piesakās sistēmā kā lietotājs Admin ar paroli admin.
 7. Ja nepieciešams, atjauno MySQL root lietotāja paroli:

  mysqladmin -u root password 'CURRENTPASSWORD'

Automātiskās atjaunošanas atcelšana

Ja nevēlas, lai XWiki versija no krātuves atjaunotos automātiski:

 1. Atrod XWiki uzstādītās pakotnes

  dpkg --get-selections |grep xwiki
 2. Atrastās pakotnes pievieno neatjaunojamo pakotņu sarakstam:

  sudo apt-mark hold xwiki-enterprise-common xwiki-enterprise-mysql-common xwiki-enterprise-tomcat8-common xwiki-enterprise-tomcat8-mysql

Saites

http://platform.xwiki.org/xwiki/bin/view/AdminGuide/InstallationViaAPT

Vispirms jāsagatavo:  MySQL datubāze

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2014-05-19 15:55
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-04-13 16:21
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License