XWiki ar latviešu valodu

Latviskota XWiki saskarne ir iekļauta standarta XWiki versijā.
Šeit ir aprakstīts, kā uzlikt pašu jaunāko latviskojuma versiju no XWiki izstrādes vides.
 1. Atver vietni http://l10n.xwiki.org/xwiki/bin/view/L10NCode/GetTranslationFile?name=Platform.XWikiCoreResources&language=lv&app=Platform&xpage=plain un saglabā lapas saturu failā ApplicationResources_lv.properties
 2. Failu ApplicationResources_lv.properties ievieto mapē ../webapps/xwiki/WEB-INF/classes/
 3. Pārstartē Tomcat lietojumu serveri:

  /etc/init.d/tomcat5.5 restart

PDF eksporta labojums

 1. Iekopē atbilstošus TTF fontus, piem., Courier_New.ttf un Times_New_Roman.ttf ../webapps/xwiki/WEB-INF/fonts mapē.
 2. No ../WEB-INF/lib/xwiki-core-XYZ.java arhīva izkopē fop-config.xml failu uz ../WEB-INF/classes/ mapi.
 3. Failam fop-config.xml  pievieno rindas:

  <fonts>
  ...
  <!-- /webapps is symlink to /var/lib/tomcat5.5/webapps/ -->
  <font kerning="yes" embed-url="/webapps/xwiki/WEB-INF/fonts/Courier_New.ttf">
  <font-triplet name="Courier New" style="normal" weight="normal"/>
  </font>
  <font kerning="yes" embed-url="/webapps/xwiki/WEB-INF/fonts/Times_New_Roman.ttf">
  <font-triplet name="Times New Roman" style="normal" weight="normal"/>
  </font>
  ...
  </fonts>
 4. No ../WEB-INF/lib/xwiki-core-XYZ.java arhīva izkopē xhtml2fo.xsl failu uz ../WEB-INF/classes/ mapi.
 5. Failā xhtml2fo.xsl nomaina saturu:
  1. <xsl:attribute name="font-family">FreeSerif,serif</xsl:attribute> uz <xsl:attribute name="font-family">Times New Roman</xsl:attribute>
  2. Līdzīgi FreeMono,monospace uz Courier New
 6. Pārstartē tomcat.
 7. Ja iegūst kļūdu

  .../usr/share/tomcat5.5/.fop/fop-fonts.cache (No such file or directory)...

  tad izveido mapi un uzliek tam atbilstošas tiesības:

  mkdir /usr/share/tomcat5.5/.fop/
  chown tomcat55:root /usr/share/tomcat5.5/.fop/
  chmod 775 /usr/share/tomcat5.5/.fop/

Papildu resursu tulkojumi

 1. LiveTableMacro (Livetable) kolonnu nosaukumus var iztulkot, izveidojot lapu ar saturu:

  kolonna=Pilnais nosaukums
 2. Atver /xwiki/bin/admin/XWiki/XWikiPreferences?editor=globaladmin&section=Programming un laukā Internacionalizācijas dokumentu kopas norāda izveidoto lapu, piemāram: Custom.LivetableTranslations.

Saites

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2013-11-09 15:23
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-07-07 12:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License