Samba failu serveris

SAMBA serveris nodrošina Windows tīkla disku protokolu SMB.

Saturs

Klienta uzstādīšana

 1. Samba klienta bibliotēkas:

  sudo apt-get install smbclient cifs-utils smbfs

Servera uztādīšana

 1. Samba servera bibliotēkas:

  sudo apt-get install samba
 2. Izmaina noklusēto konfigurāciju:

  sudo gedit /etc/samba/smb.conf

  un faila beigās pievieno sekojošas rindas:

  [public]
  path = /home
  write list = @users
  case sensitive = yes
  guest ok = no
  read only = no

  saglabā failu un aizver redaktoru.

 3. Izveido samba lietotāju, piemēram:

  sudo smbpasswd -a student

  un ievada paroli, lai izpildītu sudo komandu
  un tad 2× ievada Samba lietotāja paroli, piemēram, Student007

 4. Pārstarte SAMBA servisu:

  sudo /etc/init.d/smbd restart

Samba mapes uzmontēšana

Ar Windows datoru

 1. Aktivizē izvēlni Start- Run...
 2. Ievada komandu

  localhost\public
 3. Dialoglogā ievada User name:Student, Password: Student007, spiež OK

Ar Ubuntu datoru

Ar grafisko saskarni

 1. Aktivizē izvēlni Vietas- Tīkls, izvēlas vajadzīgo datoru un koplietošanas mapi, piemēram, public.
 2. Vai arī arī aktivizē izvēlni Vietas- Pieslēgties serverim..., norāda pieslēguma veidu Windows kolpietojums, norāda serveri un koplietošanas mapi, piemēram, public.
 3. Norādā lietotāja vārdu (student), domēnu (WORKGROUP) un ievada paroli Student007

Ar komandrindu

 • ievada komandu:

  mkdir /tmp/public
  sudo mount -t cifs -o username=user,password=password //localhost/public /tmp/public/

Pastāvīga Samba mapes uzmontēšana

 1. Izveido mapi /media/windowsshare
 2. Failā /etc/fstab pievieno rindu:

  //servername/sharename  /media/windowsshare  cifs  username=msusername,password=mspassword,iocharset=utf8,sec=ntlm,file_mode=0777,dir_mode=0777  0  0

Saites

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2008-08-09 18:40
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2016-05-17 16:22
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License