SSH pieteikšanās bez paroles

Šajā lapā ir aprakstīts, kā izveidot SSH savienojumu, paroles vietā izmantojot publisko/privāto atslēgu pāri.

Sagatavošana

Ja SSH serverim piesakās ar tekošā lietotāju, tad rīkojas sekojoši.
 1. Ja SSH uz sava datora vēl nav izmantots, izveido mapi .ssh:

  mkdir .ssh
  chmod 700 .ssh
 2. Uz sava datora uzģenerē publiskās-privātās atslēgas pāri:

  ssh-keygen -t rsa
  visiem jautājumiem spiež Enter
 3. Uzģenerēto publisko atslēgu /.ssh/id_rsa.pub pa FTP vai SSH pārsūta uz serveri
 4. Uz servera augšuplādēto atslēgas failu pievieno /.ssh/authorized_keys failam un izdzēš:

  cat ~/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys; \
  rm ~/id_rsa.pub

Pieteikšanās ar citu lietotāja vārdu

Ja nepieciešams izveidot SSH savienojumu, piesakoties ar cita lietotāja vārdu, piemēram lokālajā datorā no root lietotāja, uz attālināto datoru piesakās kā valdis, rīkojas sekojoši:
 1. root lietotājs izpilda augšminēto 1. soli.
 2. 2. un 3. solī id_rsa.pub failu kopē no lokālā datora root lietotāja mapes /root/.ssh uz attālinātā datora valdis lietotāja mapi /home/valdis/.ssh.
Līdzīgi lokālā lietotāju publiskā atslēga jāpievieno visiem citiem attālinātā datora (servera) lietotājiem, kuru vārdā veido savienojumus uz servera.

Kļūdu novēršana

Žurnalēšana

 1. Mēģina pieteikties uz klienta datora ievadot komandu:

  ssh serveris -vvv
 2. Uz servera skatās, kas rakstīts failā /var/log/auth.log
 3. Pārliecinās, ka mērķa datorā .ssh/authorized_keys failā katra datora ieraksts ir savā rindā.
 4. Skatīt arī: http://sial.org/howto/openssh/publickey-auth/problems/

Neizdodas pieteikties ar RSA atslēgu

 1. Žurnālā ar -vvv parametriem parādās:

  ...
  debug1: Next authentication method: publickey
  debug1: Offering RSA public key: /home/valdis/.ssh/id_rsa
  debug3: send_pubkey_test
  debug2: we sent a publickey packet, wait for reply
  debug1: Authentications that can continue: publickey,password
  debug1: Trying private key: /home/valdis/.ssh/id_dsa
  debug3: no such identity: /home/valdis/.ssh/id_dsa
  debug1: Trying private key: /home/valdis/.ssh/id_ecdsa
  debug3: no such identity: /home/valdis/.ssh/id_ecdsa
  debug2: we did not send a packet, disable method
  ...
 2. Izveido publisko-privāto atslēgu pāri ar DSA algoritmu:

  ssh-keygen -t DSA

  un izpilda vedņa norādījumus

 3. Līdzīgi RSA atslēgai, uz attālināto datoru pārkopē DSA publisko atslēgu id_dsa.pub un pievieno to atslēgu sarakstam

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2010-11-30 12:49
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-05-04 14:16
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License