Prev
Datortīkli II
Next
Datortīkli II: lekcijas: 2. daļa

"Datortīkli II" lekciju ieraksti: 1. daļa

Saturs

1. lekcija

Par šo kursu. Par patstāvīgajiem darbiem: kā pildīt, kā iesniegt, kā tiks vērtēti. Svarīgākie interneta dizaina principi, IP slānis: arhitektūra, iesākums, adresēšana; Virs IP slāņa: transports, DNS, HTTP; Zem IP slāņa: Ethernet tīkls.

Prezentācija Networks_13.odp

2. lekcija

Maršrutēšanas apskats, maršrutēšana un pārsūtīšana. Saites stāvokļa maršrutēšana (Deikstra algoritms), attāluma vektora maršrutēšana (Bellmana-Forda algoritms). Tīkla konverģence un diverģence (svārstības), konverģences aizture.

Prezentācija Networks_14.odp

3. lekcija

BGP protokols. Dizaina apsvērumi. Kas ir starpdomēnu maršrutēšana un kam tā nepieciešama? Kāpēc BGP ir tāds, kāds ir? Kā strādā BGP?

Prezentācija Networks_15.odp

4. lekcija

Daudzceļu maršrutēšana. Kļūdas pārnesošās paketes. Maršrutēšana pa virzītiem necikliskiem grafiem. Politikas domstarpību atrisināšana.

Prezentācija Networks_16.odp

5. lekcija

Uniraide, apraide un Multiraide. Multiraides realizācijas veidi. Pakešu plānošana un apstrādes rindas. Kvalitātes nodrošināšanas (QoS) servisi DiffServ, Intserv. Šo servisu ieviešanas un izmatošanas grūtības.

Prezentācija Networks_17.odp

6. lekcija

Maršrutēšanas pamata jēdzienu pārskats: BGP, apraides algoritmi DVMRP un CBT, taisnīgā rinda. TCP pamatu pārskats: servisa modelis, TCP iesākums, slīdošais logs. TCP detaļas: segmentu kārtas numuri (ISN), 3 soļu sarokošanās, savienojuma pārtraukšana, pakešu atkārtota pārraide pēc noildzes un ātrā atkalpārraide.

Prezentācija Networks_18.odp

Prev
Datortīkli II
Next
Datortīkli II: lekcijas: 2. daļa

Created by Administrator on 2011-09-09 09:31
Last modified by Administrator on 2016-04-01 17:04
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License