Prev
Datortīkli II
Next
Datortīkli II: lekcijas: 2. daļa

"Datortīkli II" lekciju ieraksti: 1. daļa

Saturs

1. lekcija

Par šo kursu. Par patstāvīgajiem darbiem: kā pildīt, kā iesniegt, kā tiks vērtēti. Svarīgākie interneta dizaina principi, IP slānis: arhitektūra, iesākums, adresēšana; Virs IP slāņa: transports, DNS, HTTP; Zem IP slāņa: Ethernet tīkls.

Prezentācija Networks_13.odp (349K, FTP

   

  

2. lekcija

Maršrutēšanas apskats, maršrutēšana un pārsūtīšana. Saites stāvokļa maršrutēšana (Deikstra algoritms), attāluma vektora maršrutēšana (Bellmana-Forda algoritms). Tīkla konverģence un diverģence (svārstības), konverģences aizture.

Prezentācija Networks_14.odp (260K, FTP

   

  

3. lekcija

BGP protokols. Dizaina apsvērumi. Kas ir starpdomēnu maršrutēšana un kam tā nepieciešama? Kāpēc BGP ir tāds, kāds ir? Kā strādā BGP?

Prezentācija Networks_15.odp (763K, FTP

   

  

4. lekcija

Daudzceļu maršrutēšana. Kļūdas pārnesošās paketes. Maršrutēšana pa virzītiem necikliskiem grafiem. Politikas domstarpību atrisināšana.

Prezentācija Networks_16.odp (158K, FTP

   

  

5. lekcija

Uniraide, apraide un Multiraide. Multiraides realizācijas veidi. Pakešu plānošana un apstrādes rindas. Kvalitātes nodrošināšanas (QoS) servisi DiffServ, Intserv. Šo servisu ieviešanas un izmatošanas grūtības.

Prezentācija Networks_17.odp (171K, FTP

   

  

6. lekcija

Maršrutēšanas pamata jēdzienu pārskats: BGP, apraides algoritmi DVMRP un CBT, taisnīgā rinda. TCP pamatu pārskats: servisa modelis, TCP iesākums, slīdošais logs. TCP detaļas: segmentu kārtas numuri (ISN), 3 soļu sarokošanās, savienojuma pārtraukšana, pakešu atkārtota pārraide pēc noildzes un ātrā atkalpārraide.

Prezentācija Networks_18.odp (99K, FTP

   

  

Prev
Datortīkli II
Next
Datortīkli II: lekcijas: 2. daļa
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2011-09-09 12:31
Last modified by Administrator on 2016-04-01 20:04
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License