Prev
DB: lekcijas: 1. daļa
Next
Patstāvīgie darbi

Lekciju ieraksti: 2. daļa

Saturs

9. lekcija

Detalizēti par SQL. Kas ir SQL? SQL valodas kopas. Datu definēšana, datu apstrāde. PL/pgSQL valoda.

Prezentācija DB_09.odp (279K, FTP

   

  

10. lekcija

PL/SQL valoda. Saglabātās procedūras un funkcijas. Parametri, nosacījumi un zarošanās, cilpas, kļūdu apstrāde. Trigeri. Kursori. Izņēmuma simboli.

Prezentācija DB_10.odp (45K, FTP

   

  

11. lekcija

Transakcijas. ACID princips, transakciju stāvokļi, realizācija. Laiksakritības vadība. Kontroles metodes, bloķēšanas līmeņi un veidi, strupsaķeres, badošanās.

Prezentācija DB_11.odp (245K, FTP

   

  

12. lekcija

Datu bāzu drošība un pieejas tiesību pārvaldība. Žurnāli un audits. SQL injekcijas.

Prezentācija DB_12.odp (262K, FTP

   

  

13. lekcija

OLAP datu bāzes. Datu noliktavas, datu apstrāde, datizrace. Datu bāzu pārraudzība un veiktspēja.

Prezentācija DB_13.odp (158K, FTP

   

  

14. lekcija

Izstrādes ietvari. MVC arhitektūra. Objektu modeļa pārnešana uz datu struktūru. Groovy Grails.

Prezentācija DB_14.odp (141K, FTP

  

15. lekcija

Pārskati. Pārskatu ģenerēšanas rīki. iReport.

Prezentācija DB_15.odp (172K, FTP

  

16. lekcija

Kursa nokārtošana. Pirms relāciju DB: hierarhiskās un tīkla DB. Relāciju datu bāzu realizācija: ierakstu un kolonnu orientētas datu bāzes. Pēc relāciju DB: korelācijas, objektu, Ne-SQL DB.

Prezentācija DB_16.odp (302K, FTP

   

  

Prev
DB: lekcijas: 1. daļa
Next
Patstāvīgie darbi
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-11-11 16:32
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2016-04-02 16:57
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License