Prev
Datu bāzu tehnoloģijas
Next
DB: lekcijas: 2. daļa

Lekciju ieraksti: 1. daļa

Saturs

1. lekcija

Par šo kursu. Apjoms, nodarbību plāns, atzīmes noteikšana. (Ieraksts atjaunots atbilstoši 2013. mācību gada prasībām.)

Prezentācija DB_01.odp (49K, FTP

   Kas ir datu bāzes un datu bāzu pārvaldības sistēmas. Strukturēti un nestrukturēti dati. Datu bāzu izveides vēsture. Datu bāzu principi, relāciju algebra. Datu bāzu pārvaldības sistēmu veidi.

  

2. lekcija

Relāciju modelis, relāciju algebras jēdzieni. ER diagrammas, ER modelēšanas rīki. ER un klašu diagrammu saistība.

Prezentācija DB_02.odp (321K, FTP

  

  

Papildu informācija

3. lekcija

ER diagrammu pārveidošana par relācijām. Datu bāzu normalizācija, Pirmā, otrā, trešā normālforma. Boyce-Codd normālforma. 

Prezentācija DB_03.odp (335K, FTP

   Denormalizētas datu bāzes. Uz metamodeli bāzētas datu bāzes. Zvaigžņveida datu bāzes shēma.

  

4. lekcija

TCP/IP protokola pamati, IP adreses, IP paketes un TCP datu paketes. Porti, kā serveri klausās tīklu. Sarokošanās un sesijas.

Privātie un publiskie datu pārraides tīkli. Klienta un servera savienojuma nodrošināšana dažādos tīklos, virtuālie privātie tīkli un datu pārraides tuneļi. 

Prezentācija DB_04.odp (625K, FTP

  

   Papildu informācija

5. lekcija

Klienta-servera datu bāzu serveru pārvaldība. Uzstādīšana un konfigurēšana. Konfigurācijas, datu un žurnālu failu atrašanās vieta. Iestatījumu maiņa. Palaišana un apturēšana ar init. BSD, sysvinit, upstart.

Prezentācija DB_05.odp (159K, FTP

  

  

6. lekcija

Atmiņu veidi un hierarhija. Datu saglabāšana. Datu integritāte. Failu sistēmas un disku masīvi. Virtuālā atmiņa. Buferēšana un kešošana.

Prezentācija DB_06.odp (2.3M, FTP

  

  

7. lekcija

Datu bāzu datu organizācijas modeļi. Tabulvietas, datu faili. Datu indeksēšana un pieejas metodes. Indeksi, binārie koki, jaucējfunkcijas.

Prezentācija DB_07.odp (731K, FTP

  

  

8. lekcija

Vaicājumu apstrāde, vaicājumu "cena". Meklēšana, kārtošana, apvienošana. Vaicājumu optimizācija.

Prezentācija DB_08.odp (174K, FTP

  

  

Prev
Datu bāzu tehnoloģijas
Next
DB: lekcijas: 2. daļa
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-09-09 15:05
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2016-04-02 16:58
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License