Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

JDeveloper programmēšanas vide

Must prepare before:  JDK programmēšanas vide

 1. Lejuplādē failu no http://www.oracle.com/technology/products/jdev/htdocs/11tp/install.htm>l
 2. Izveido tukšu mapi un atarhivē tajā lejuplādēto failu:

  mkdir /usr/local/bin/jdevstudio11
  mv /home/student/downloads/jdevstudiobase1111.zip /usr/local/bin/jdevstudio11
  cd /usr/local/bin/jdevstudio11
  unzip jdevstudiobase1111.zip
  rm jdevstudiobase1111.zip
  chmod -R g+r .
 3. Izveido simbolisko saiti:

  ln -s \
    /usr/local/bin/jdevstudio11/jdev/bin/jdevtudio11/jdev/bin/jdev \
    /usr/bin/jdev
 4. Izveido saiti uz JDev instalāciju. Labo klikšķi uz K tad izvēlas Menu Editor. Labo klikšķi uz Development un izvēlas New Item. Ievada:

  Name = JDeveloper11
  Command = '/usr/bin/jdev'

  Iezīmē "Enable Launch Feedback", pārējās vērtibas atstāj noklusētās. Saglabā un aizver izvēlnes redaktoru

 5. Lai iedarbinātu iegulto OC4J konteineri, izveido $JDEV_HOME/j2ee/home/application-deployments mapi):

  cd /usr/local/bin/jdevstudio11/jdev/bin/jdevtudio11/j2ee/home
  java -jar oc4j.jar
 6. Ievada  oc4jadmin paroli, piremēram Student007.
 7. Izmaina mapes pieejas tiesības:

  chmod -R 777 /usr/local/bin/jdevstudio11/jdev/bin/jdevtudio11/j2ee/home

Must prepare before:  JDK programmēšanas vide

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:51
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License