If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Bubba

Bubba ir mazs, kluss un ekonomisks serveris, kas ir tikai nedaudz lielāks par ārējo USB disku. Šajā dokumentā ir aprakstīts, kā to padarīt par normālu, neapdalītu Debian serveri.

Lietotāju maiņa

 1. Atver Bubba tīmekļa saskarni, http://bubba/admin/users, ievada lietotāja vārdu admin un paroli admin
 2. Nomaina admin lietotāja paroli.
 3. Pievieno jaunu lietotāju, piemēram, valdis un iezīmē izvēles rūtiņu Shell login
 4. Piesakās serverim ar SSH, ievadot komandu:

  ssh bubba
 5. Ievada reģistrētā lietotāja vārdu, piemēram, valdis un ievada paroli.
 6. Kļūst par root lietotāju, ievadot komandu:

  su -
  un ievada paroli excito
 7. Nomaina root lietotāja paroli, ievadot komandu:

  passwd
  ievada un apstiprina jauno lietotāja paroli.

Latviešu lokāles uzstādīšana

 1. root lietotājs ievada komandas:

  apt-get install locales
  locale-gen "lv_LV.UTF-8"
 2. Pārkonfigurē lokāles:

  dpkg-reconfigure locales

  izvēlas All locales, OK, un kā noklustēto norāda lv_LV.UTF-8, OK

Admin lietotāja identifikatora maiņa

 1. Lai būtu ērtāk izmantot NFS serveri, noklusēto admin lietotāja un grupas identifikatoru /etc/passwd un /etc/group no 1000 nomaina uz 999, attiecīgi izlabojot /home/admin tiesības.

Rīku uzstādīšana

 1. root lieotājs ievada komandas:

  apt-get install mc

Sudo iespējošana

 1. root lieotājs ievada komandas:

  apt-get install sudo
 2. Atver failu /etc/sudoers un pievieno tajā rindas:

  # Members of the admin group may gain root privileges
  %admin ALL=(ALL) ALL
 3. Ja nepieciešams, pievieno admin grupu:

  groupadd -g 121 admin
 4. Pievieno lietotāju admin un lpadmin grupām:

  usermod -a -G admin valdis
  usermod -a -G lpadmin valdis

  kur valdis ir lietotāja vārds, kuram ir atļauts lietot sudo komandu

Izskata maiņa

 • failā /usr/share/web-admin/admin/views/default/downloads/downloads_index_view.php

  ...
  <div style="height: 300px; overflow: auto; " id="downloadcontent"></div>

  izdzēš height: 300px;

Programmatūras krātuvju nomaiņa

Excito uz saviem Bubba serveriem izmanto ļoti vecu Debian Etch versiju, kuru Debian izstrādes kopiena vairs neatbalsta. Tāpēc noklusētās krātuves (spoguļserveri) vairs nav pieejami un to vietā ir jāizmanto Debian arhīvi.
 1. Lai to labotu  atver failu /etc/apt/sources.list un tajā ievieto rindas:

  deb http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ squeeze main contrib non-free
 2. Izpilda komandas:

  apt-get update
  apt-get dist-upgrade

Kļūdu novēršana

Ja, iegūstot atjaunojumus parādās kļūda:

E: Release file expired, ignoring http://archive.debian.org/debian/dists/squeeze-lts/Release (invalid since ...)

Izpilda komandu:

echo 'Acquire::Check-Valid-Until "false";' >/etc/apt/apt.conf.d/90ignore-release-date

Saite

Alternatīva

 1. Var arī atjaunot serveri uz standarta Debian Lenny versiju, tikai tad tiek pazaudēti Excito pārvaldības rīki. Skat. B2+Lenny+SqueezeCenter

Kodola maiņa

 1. Ja ievadot komandu:

  ip rule

  atgriež atbildi

  RTNETLINK answers: Operation not supported

  problēma ir tur, ka kodolā nav iekļautas paplašinātās maršrutēšanas iespējas.

 2. Rīkojas saskaņā ar Building a custom kernel
 3. Pārliecinās, ka config failā ir iekļauti:

  CONFIG_NETFILTER_NETLINK=y
  CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=y
  CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=y
  CONFIG_NF_CT_NETLINK=y
  CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
  CONFIG_NET_SCH_INGRESS=y
  CONFIG_NET_SCHED=y
  CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
  CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=y
 4. Bez ...kernel... pakotnes uzstāda arī ...kernel-headers... pakotni.

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-07-06 14:48
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2018-02-07 00:09
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License