Vairākas XWiki instances

Šajā padomā aprakstīts, kā vienā Tomcat lietotņu serverī darbināt vairākas, neatkarīgas, XWiki instances.

Tomcat iestatījumu maiņa

 1. Failā /etc/tomcat8/server.xml pievieno rindas:

    <Service name="xwiki_1">

      <Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
                 connectionTimeout="20000"
                 URIEncoding="UTF-8"
                 redirectPort="8444" />
      <Engine name="xwiki_1" defaultHost="localhost"

          <Host name="localhost"  appBase="webapps/1"
              unpackWARs="true" autoDeploy="true">

          <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
                 prefix="xwiki_1_access_log" suffix=".txt"
                 pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />

        </Host>
      </Engine>
    </Service>

Datu bāzes sagatavošana

 1. Sagatavo jaunu XWiki datu bāzi, kā aprakstīts XWiki uzstādīšana no ražotāja vietnes

XWiki iestatījumu maiņa

Izmaina iestatījumus:

 1. Failā .../xwiki/WEB-INF/hibernate.cfg.xml norāda instances datu bāzes nosaukumu, piemēram, xwiki_1
 2. Failā .../xwiki/WEB-INF/xwiki.cfg norāda, piemēram, xwiki.db = xwiki_1
 3. Failā .../xwiki/WEB-INF/xwiki.properties norāda, piemēram, environment.permanentDirectory=/home/webapps/1/xwiki/data
 4. Failā ...WEB-INF/cache/infinispan/config.xml element in <cache-container... elementam pievieno elementu <jmx duplicate-domains="true"/> (skat. šeit), piemēram:

     <cache-container name="xwiki" statistics="true"  default-cache="the-default-cache" shutdown-hook="DEFAULT">
       <jmx duplicate-domains="true"/>

Apache proxy likumi

 1. Ja izmanto XWiki vietrāžu īsināšanu, tad attiecīgi pievieno Apache likumus, norādot attiecīgo Tomcat porta numuru, piemēram,
  8081
   
Izveidojis Valdis Vītoliņš 2017-09-11 16:37
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-09-11 19:57
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License