Tiny Tiny RSS serveris

Tiny Tiny RSS ir RSS agregators, kas darbojas uz tīmekļa servera.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

 1. Izpilda komandu:

  sudo apt-get install tt-rss

Izstrādes versijas uzstādīšana

 1. Uzstāda papildu bibliotēkas:

  sudo apt-get install php-curl php-mysql php-mbstring php-xml
 2. Pārstartē Apache:
  sudo /etc/init.d/apache2 restart

 3. Savāc Ttrss failus:

  cd /var/www
  git clone https://tt-rss.org/git/tt-rss.git ttrss
 4. Izveido (piemēram, MySQL) datu bāzi:

  mysql -uroot -p
  CREATE DATABASE ttrss CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON ttrss.* TO 'ttrss'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ttrss';
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit
 5. Nomaina failu īpašnieku un grupu uz www-data:

  chown -R www-data:www-data /var/www/ttrss
 6. Pievieno cron uzdevumu, izveidojot failu /etc/cron.d/ttrss ar sekojošu saturu:

  */30 * * * * www-data /var/www/ttrss/update.php --feeds --quiet

Lietošana

 1. Atver saiti http://localhost/ttrss/install un izpilda uzstādīšanas vedņa rīkojumus.

Kļūdu novēršana

Bufera kļūda

...Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/ttrss/config.php:196) in /home/www/ttrss/lib/accept-to-gettext.php on line 178...
 1. Failā /etc/php5/apache2/php.ini izmaina rindu:

  output_buffering = Off

  uz

  output_buffering = On
 2. Pārstartē Apache

Sesijas kļūda

Ja, lietojot dinamisku IP adresi parāda kļūdu: Session failed to validate (incorrect IP)

Failā .../ttrss/config.php izmaina rindu no 1 uz 0

config.php: define('SESSION_CHECK_ADDRESS', 0);

Barotnē (kas, piemēram, izmanto Feedburner) neatjaunojas dati

Iespējams, ka Google, vadoties no pārlūka aģenta, piegādā nepareizus/salauztus/neaktuālus datus.
Izmaina barotņu parsera aģenta iestatījumus. Ja izmanto Simplepie, tad failā ../ttrss/lib/simplepie/simplepie.inc rindu:

define('SIMPLEPIE_USERAGENT', SIMPLEPIE_NAME . '/' . SIMPLEPIE_VERSION . ' (Feed Parser; ' . SIMPLEPIE_URL . '; Allow like Gecko) Build/' . SIMPLEPIE_BUILD);

nomaina uz

define('SIMPLEPIE_USERAGENT', "Unknown");

Saite

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2013-03-17 16:37
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-04-20 22:52
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License