Spamassassin mēstuļu filtrs

Spamassassin ir mēstuļu filtrs, kas novērtē e-pasta saturu, izmantojot atslēgas vārdu statistiku. Šeit ir aprakstīts, kā Spamassassin pievienot Postfix e-pasta serverim
 1. Uzstāda nepieciešamās pakotnes:

  apt-get install spamassassin
 2. Izveido žurnāla mapi un uzliek tiesības:

  mkdir /var/log/spamassassin/
  chown debian-spamd:debian-spamd /var/log/spamassassin/
 3. Nomaina faila /etc/default/spamassassin saturu rindu uz:

  ENABLED=1
  ...
  OPTIONS="--create-prefs --max-children 2 --username debian-spamd -H /var/log/spamassassin/ -s /var/log/spamassassin/spamd.log"
  ...
 4. Aktivizē procesu:

  /etc/init.d/spamassassin start
 5. Failā /etc/postfix/master.cf pievieno rindas sākumā un beigās:

  smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
          -o content_filter=spamassassin
  ...
  spamassassin unix -     n       n       -       -       pipe
          user=debian-spamd argv=/usr/bin/spamc -f -e
          /usr/sbin/sendmail -oi -f ${sender} ${recipient}
 6. Pārstartē postfix:

  /etc/init.d/postfix reload
 7. Atver /etc/spamassassin/local.cf failu un izmaina vai pievieno tā rindas:

  ...
  rewrite_header Subject [***** SPAM _SCORE_ *****]
  required_score           3.0
  use_bayes               1
  bayes_auto_learn        1
  bayes_auto_learn_threshold_nonspam -2.0
  bayes_auto_learn_threshold_spam 6.0
  bayes_expiry_max_db_size 500000
  ...
 8. Apmāca Spamassassin filtrus ar mēstuļu un vēstuļu paraugiem, piemēram:

  sudo su - debian-spamd -c 'sa-learn --spam --dir /home/aldis/Maildir/.Draza/* -D'
  sudo su - debian-spamd -c 'sa-learn --ham --dir /home/aldis/Maildir/.Arhivs/* -D'
 9. Ar komandām tail -f /var/log/spamassassin/spamd.log un tail -f /var/log/mail.info pārbauda e-pasta un Spamassassin filtra darbību. 

  Spamassassin mēstules nedzēš, bet pievieno vēstules galvenei atribūtu ar vērtību X-Spam-Flag: YES. Šīs vēstules pēc tam ir jāfiltrē ar vēstuļu apstrādes programmām.

Pārraudzība

 1. Novērtējot vēstuļu saturu spamassassin papildina labo sūtītāju sarakstu failā /var/log/spamassassin/.spamassassin/auto-whitelist un turpmāk tos vairs nepārbauda. Saturs ir binārs, to var aplūkot ar Perl skriptu.
 2. Atsevišķus sūtītājus no saraksta var izņemt, ievadot komandu:

  spamassassin --remove-addr-from-whitelist=aa@bb.cc
 3. Visu sarakstu var iztīrīt, izdzēšot /var/log/spamassassin/.spamassassin/auto-whitelist failu un pārstartējot spamassassin servisu:

  /etc/init.d/spamassassin restart

Saites

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2009-12-16 10:49
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-10-24 17:03
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License