Postgrey mēstuļu filtrs

 1. root lietotājs uzstāda greylist pakotni:

  apt-get install postgrey
 2. Failā /etc/default/postgrey nomaina konfigurācijas rindu:

  POSTGREY_OPTS="--inet=127.0.0.1:10023 --delay=120"
 3. Failā /etc/postgrey/whitelist_clients pievieno labos klientus, izmantojot tiešu atbilstību, vai regulāro izteiksmi:

  odo.lv
  /^.*\.lv$/
 4. Pārstartē postgrey:

  /etc/init.d/postgrey restart
 5. Failā /etc/postfix/main.cf nomaina rindas. Atceļot noklusēto permit atļauju beigās un pieliek pārbaudi ar postgrey:

  smtpd_recipient_restrictions =
  ...
     # permit with delay before any reaction if not in mynetwork
     check_policy_service inet:127.0.0.1:10023
 6. Pārstartē postfix serveri:

  /etc/init.d/postfix restart
 7. Ar komandu tail -f /var/log/mail.info novēro postfix žurnāla failu un pārliecinās, ka vēstules sākumā tiek noraidītas, bet vēlāk tiek akceptētas.

  Postgrey norādītais laiks norāda to, pēc cik ilga laika atkārtoti sūtīta vēstule tiek pieņemta. Patiesais vēstules saņemšanas laiks ir atkarīgs no attālinātā e-pasta servera iestatījumiem. Parasti tie mēģina atkārtot nosūtīšanu ar 5-20 minūšu intervālu.

Saites

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2009-12-16 13:31
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-04-20 12:25
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License